AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:

Utveckling av Aventus SIGMA i går vidare
AVTECH har, som tidigare meddelats, ett pågående utvecklingsarbete med sin vädertjänst Aventus SIGMA, en tjänst som sammanställer s.k signifikant väder, t.ex. turbulens, isbildning, åskmoln och askmoln i ett för piloten ändamålsenligt format. Underliggande väderuppgifter överförs från UK Met Office och deras högupplösta vädermodell.

För att tillgodose marknadens efterfrågan, tillkännager AVTECH idag att man påbörjat utvecklingsarbete av väderpresentationen i en tablet app.

”Vi mycket nöjda med att komma igång med arbetet mot en interaktiv app. Marknaden efterfrågar tydligt ett visuellt format och vi kommer inom kort att kunna möta den efterfrågan” säger Sören Skog Marknadschef på AVTECH.

Tekniskt ansvarig för projektet är David Rytter, Chief Technology Officer på AVTECH.

För mer information, vänligen kontakta
Sören Skog +46 (0) 8 544 104 80
David Rytter, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 kl 08.30 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                           
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista med kontor i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.