AVTECH kommunicerar en uppdatering av marknadsläget

AVTECH Sweden AB styrelse kommunicerar följande uppdatering av marknadsläget:

De första två kvartalen 2019 har innehållit intensifierade marknadsinsatser och utvecklingsaktiviteter. Detta är en fortsättning av insatser som initierades för mer än 18 månader sedan och vi är nöjda med att konstatera att det finns ett ökande intresse på marknaden för AVTECH’s produkter och tjänster.
Flera flygbolag utvärderar för närvarande olika affärsförslag från AVTECH och vi förväntar oss beslut under 2019 av dessa bolag. AVTECH har utökat marknadssidan med att engagera Björn Ostertag, tidigare ansvarig för bränslebesparing hos Lufthansa Cargo. Björn är en välkommen förstärkning som passar väl in i teamet hos AVTECH. Hittills har AVTECH fokuserat på den europeiska marknaden men med utökade resurser kommer fokuset att också inkludera den amerikanska marknaden.

Prioriteringar på utvecklingsaktiviteter handlar främst om ytterligare optimeringar för stig och en-route segmentet med avsikt att expandera och förbättra AVTECH’s service för hela flygförloppet. Under tredje och fjärde kvartalet kommer dessa förbättringar att implementeras i första hand för Norwegian’s operationer.

Den första av en serie proFLIGHT kampanjer startades under andra kvartalet. Den syftade till att få så många piloter i Europa som möjligt att testa utan kostnad Premium varianten av proFLIGHT.

KUNDER

Som vi kommunicerat tidigare har AVTECH haft en kontinuerlig dialog med flygbolag inom Lufthansa gruppen. Resultatet av den diskussionen är att Eurowings, Eurowings Europe och Germanwings, SN Brussels och Sunexpress Deutschland, alla medlemmar i Lufthansa gruppen, har beslutat att genomföra en test med Aventus NowCast™ vindupplänkningssystem. Testperioden startar under kvartal 3 i år och kommer att avslutas under sista kvartalet 2019 och innefattar en full utvärdering av fördelar av Atus Aventus NowCast™. Denna test följs noga av övriga bolag i Lufthansa gruppen.

Dialogen med Southwest fortsätter, men på grund av att en betydande del av deras flotta står på marken (B737MAX), är deras resurser väldigt upptagna med denna fråga. AVTECH har varit tydliga med att vi respekterar den situation Southwest hamnat i och vi är beredda att återuppta diskussioner om ett expanderat serviceutbud inom ramen för vårt samarbete när de är redo.

På begäran av ett flygbolag ha AVTECH börjat definiera hur en dedikerad service för monitorering av tiden ett flygplan har varit i områden med vulkanisk aska. Servicen inkluderar specifikt motorexponering i områden med aska, ett uppföljningsystem med loggningsfunktion för total tid i luft med aska. Under förutsättning att den föreslagna funktionen accepteras kan den vara operativt i bruk fjärde kvartalet 2019 

CHARTERBOLAG

Ett par flygbolag med inriktning på charterflygningar har visat stort intresse för Aventus NowCast™. Stigande bränslepriser tillsammans med AVTECH’s marknadsinsatser har gjort dessa bolag seriöst intresserade av AVTECH’s lösningar. Grundläggande krav inom flygbolagsindustrin är inte bara validering men också högt servicevärde. Vi förväntar oss att pågående diskussioner kommer att resultera i en testperiod innan något kommersiellt kontrakt kan signeras. Beslut förväntas under kvartal 3 i år.

LÅGKOSTNADSBOLAG

Flygbolag med lågkostnadsprofil visar också ett ökat intresse för AVTECH och våra produkter. Affärs diskussionerna i detta segment är ofta komplicerade, då deras redan tillgängliga system inte alltid är kompatibla med Aventus kravbild. Tack vare vår erfarenhet av alla aspekter av vindupplänkning har AVTECH förutsättningar att leverera stöd och rekommendationer till dessa flygbolag inom ramen för försäljningsprocessen 

NÄTVERKSBOLAG

Nätverksbolag såsom SAS, Lufthansa and British Airways är generellt mer erfarna i både utvärdering av system och deras tekniska utrustning. Även i detta segment kan vi notera ett ökande intresse för den service AVTECH kan leverera. Ett levererat förslag till affärsuppgörelse tillhör detta segment och är under utvärdering. 

PARTNERS

AVTECH har under de senaste sex månaderna blivit kontaktade av företag kopplade till luftfart. I några fall har vi inlett diskussioner för att utvärdera dessa företags förmågor att agera som underleverantör till AVTECH eller alternativt undersöka hur AVTECH tjänster skulle kunna komplettera deras existerande produkter. Det är uppenbart från dessa diskussioner att AVTECH’s kunskaper inom både IT, luftfart, och flygräder både är högt värderade och respekterade. 

TEKNISK UTVECKLING 

Under första och andra kvartalet hat AVTECH fokuserat på två nya tillägg till vårt serviceutbud. En optimering för en-route segmentet och en optimering av stigfasen.
En-route modulen kommer att ge piloten förslag på den mest optimala vertikala profilen i realtid baserat på flygväg, väder, flygplanets vikt, och eventuell prioritering mellan tid och bränsle. Stigmodulen tillhandahåller piloten med fartrekommendationer före avgång med avsikt att optimera stigprofilen. Kalkyleringen är baserad på realtidsinformation avseende flygväg, flygplanets vikt och prioriteringen mellan tid och bränsle.

De här förbättrade tjänsterna kan förbättra bränsleförbrukning av en flygning utöver det som befintliga system som finns ombord idag klarar. Förväntat resultat är en reduktion av bränsle av 1% för en-route segmentet och 3% för stigsegmentet. För en genomsnittlig Boeing 737 flygning motsvarar det ungefär 75kg+48kg i besparingspotential.
Dessa två optimeringsmoduler kommer att introduceras och testad av i första hand Norwegian’s B737 operationer under tredje och fjärde kvartalet 2019.

proFLIGHT

Under en kort period har proFLIGHT attraherat hundratals piloter runt om i världen. Användarna representerar mer än 70 olika bolag. Återkastningen från piloterna är mycket positiv och hjälper oss att vidareutveckla proFLIGHT att bli ett utmärkt verktyg för piloter att ta optimala beslut.
Godkännande från EASA har påbörjats för proFLIGHT. Ett sådant godkännande garanterar att proFLIGHT uppfyller riktlinjer och regler för EFB (Electronic Flight Bag) väderapplikationer i enlighet med dokumentation för standards. Godkännandet förenklar processen för flygbolag för att införa proFLIGHT i deras dagliga operationer. Under fjärde kvartalet förväntar vi oss att vi har EASA godkännandet för kommersiell introduktion av proFLIGHT.
Det pågår en serie av kampanjer för proFLIGHT varav den första genomfördes under andra kvartalet och dessa kommer att fortsätta under tredje och fjärde kvartalet med målet att kraftigt öka antalet piloter som dagligen använder proFLIGHT.

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, CEO +46 (0) 8 544 104 80

Informationen lämnades för offentliggörande genom av de kontaktpersoner som anges nedan, den 19 juni2019 kl 14.00 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90, till Certified Adviser.