AVTECH kommunicerar en förlängning av nuvarande kontrakt med Southwest Airlines.

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:

Nuvarande 5 årskontrakt med Southwest Airlines har förlängts med ytterligare 1 år med övriga kontraktsvillkor oförändrade. Under våren och sommaren 2019 har förhandlingar inletts om att utöka existerande kontrakt till att också innefatta optimeringsprodukterna Aventus Climb och Cruise. Intresset för AVTECH´s proFLIGHT App är också stort och är planerad att ingå i ett längre utvärderingsprov med början under senhösten 2019.

Southwest Airlines, med en Boeing 737 flotta som innefattar fler än 700 flygplan har ett flertal av dessa (B737MAX) stående på marken för tillfället. Hela organisationen inom Southwest Airlines har nu sitt främsta fokus på att minimera konsekvenserna av denna störning. Avsikten med den förlängda kontraktsperioden är att skapa tidsutrymme för att under kontrollerade former kunna återstarta en stor del av flygplansflottan samt att genomföra planerade provkörningar inom hela flygplansflottan tillsammans med AVTECH.

Utöver denna förlängning av nuvarande kontrakt, med ett värde överstigande MUSD 1.0 under 12 månaders perioden, räknar vi inte med en ytterligare ökad omsättning från samarbetet med Southwest Airlines innan årsskiftet 2019.
  

För mer information kontakta

Christer Fehrling, VD 08 54 104 104
Bo Redeborn, styrelseordförande, 08 544 104 80
   

Denna information är information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande, juli 04, 2019 klockan 09.25 CET.
  

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90 är bolagets Certified Adviser.