AVTECH justerar sin lönsamhets- och volymprognos

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentliggör idag en justering av den gällande prognosen avseende lönsamhet på månadsbasis senast under det tredje kvartalet 2015, samt att Aventus NowCast vid slutet av 2015 skall uppnå en genomströmning av 600 000 upplänkningar per månad.

Justeringen innebär att den gällande prognosen återkallas, samt att en strategiuppdatering och en ny prognos kommer att lämnas under det fjärde kvartalet 2015.

Justeringen av prognosen relateras till försenade försäljningsprocesser inom såväl Bolagets konsultverksamhet som Aventus NowCast-verksamhet. De utdragna försäljningsprocesserna exemplifieras vad gäller Aventus NowCast av Etihad Airways som trots att målen med Aventus NowCast Descent i Etihads verksamhet har uppnåtts, har valt att p.g.a. interna policys kring upphandling av värdefulla kontrakt, frysa den pågående tjänsteleveransen och gå ut i en publik upphandlingsprocess som utöver Descent också inkluderar optimerade En-routevindar. AVTECH är en naturlig motpart även i denna publika upphandling.

Orsaken till att en ny prognos kommer att lämnas under det fjärde kvartalet är ett pågående strategiarbete där ett antal signifikanta framtidspotentialer har identifierats, men där potentialernas påverkan på AVTECH’s kostnadsbild, organisation, resursallokering och intäkter ännu inte har säkerställts och beslutats. Potentialen relaterar till de aktiviteter som styrelsen kommunicerade i december 2014 avseende en initial investering i ett första operativt system mot Wake Vortex-relaterade problem på flygplatser samt Time-based Operations, men med ett potentiellt betydligt större anslag än tidigare. Som utgångspunkt lägger styrelsen också det faktum att styrelsen prioriterar långsiktig maximering av Bolagets värde framför kortfristig lönsamhet.

Styrelsens grundläggande syn på AVTECH’s verksamhet och potential är utifrån ovanstående mycket positiv.

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.