AVTECH informerar om bolagets Verkställande Direktör

Med anledning av att ca tre veckor har passerat sedan styrelsen ("Styrelsen") i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") den 20 oktober 2015 informerade om en pågående utredning av bolagets Verkställande Direktör rörande potentiellt insiderbrott avseende handel i AVTECH's B-aktie, vill Styrelsen idag kommunicera följande uppdatering till marknaden.

Ingenting har sedan den 20 oktober 2015 framkommit som motsäger Styrelsens ställningstagande att anklagelsen mot Bolagets VD saknar grund. VD kvarstår därmed i sin tjänst med oförändrade skyldigheter och befogenheter. 

Om statusen vad gäller den time-out som VD tog direkt efter att anklagelsen gjordes, så är VD i sin tjänst; som registrerad Verkställande Direktör hos Bolagsverket, på Bolagets hemsida, som avsändare av bolagets finansiella rapporter, samt, vilket är viktigt att betona, operativt. 

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.