AVTECH genomför framgångsrikt implementationen av Aventus hos Southwest Airlines

AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört implementationen av Aventus NowCast Descent (“Aventus”) hos Southwest Airlines (“SWA”). Implementationen genomfördes i fyra steg; 1) etablering och tester av integrationen mellan AVTECH och SWA’s tekniska system i syfte att säkerställa en väl fungerande meddelandehantering; 2) shadow-modekörningar i vilka de optimerade Aventusvindarna genererades och överfördes till SWA’s system men inte vidare till deras flygplan; 3) flygtester där ett fåtal utvalda flygplan erhöll och använde de optimerade Aventusvindarna; 4) införande av Aventus NowCast i skarp drift hos SWA’s fulla flotta vid samtliga SWA’s 94 flygplatser i Nordamerika och Karibien. Parallellt med ovanstående så driftsklargjordes AVTECH’s nyligen etablerade produktionscenter i Orlando, samtidigt som den integrerades med Panasonic Avionics Corporation’s (”PAC”) tekniska infrastruktur relaterat till PAC’s leverans av vinddata till AVTECH.

Genomförandet av Aventusimplementationen innebär att avtalet mellan AVTECH och SWA nu går in i kommersiell operationell produktion.

“Implementationen av Aventus NowCast Descent hos Southwest Airlines har gått väldigt smidigt tack vare den höga tekniska nivån hos Aventussystemet samt tack vare det mycket goda samarbetet med både Southwest Airlines och Panasonic Avionics Corporation”, säger David Rytter, Teknisk chef Aventus NowCast. ”Denna första stora nätverksomfattande implementation av vår Aventustjänst har gett oss mycket erfarenhet som vi kommer att kunna återanvända vid potentiella framtida stora Aventusimplementationer, och det är med stor tillfredsställelse som jag ser att våra betydande ansträngningar för att skapa ett system som är robust, som kan hantera stora transaktionsvolymer och som är enkel att implementera har gett resultat enligt plan”, avslutar David Rytter.

“I ett litet svenskt företag med fram till nu begränsade resurser har AVTECH’s tekniska avdelning, förtjänstfullt ledd av David Rytter, åstadkommit någonting verkligen fantastiskt genom att ta det innovativa och unika Aventus NowCast-konceptet till den tekniska mognadsgrad där den är idag. Jag ser fram emot en spännande vinter 2014/2015”, säger Jonas Saric, Affärsområdeschef Aventus NowCast och CFO.

Om Aventus NowCast

Aventus NowCast™ är ett unikt och patenterat system som möjliggör precis vindinformation och/eller beräkning av optimerade fyrdimensionella banor för flygplan. Systemet använder det bästa inom atmosfärisk modellering kombinerat med i högupplöst väderinformation i realtid (AMDAR och/eller TAMDAR) för att skapa uppdaterade högkvalitativa vindmodeller och vinddatapaket för de olika segmenten i en flight; en s.k. NowCast. Datapaketen länkas upp till flygplan för att flygdatorerna ombord precist ska kunna beräkna flygplanens flygbaneprofiler inklusive de faktiska tidpunkter när en flights olika hållpunkter kommer att nås. Den direkta fördelen med Aventus för flygbolag är bränsle- och CO2-besparingar, d.v.s. systemet är i hög grad miljövänligt. Aventus är också nödvändigt för branschomfattande s.k. Time-based operations, där de övergripande finansiella och miljömässiga fördelarna av Aventus är till och med större.

Betydelsen av Aventus stöds av forskning inom digital flygtrafikledning som enhälligt pekar på att korrekt information om atmosfäriska förhållanden är kritiskt för att flygtransportindustrin ska kunna genomföra Time-based Operations. Time-based Operations är i närtid ett måste för att effektiviteten och punktligheten för individuella flighter samt för det globala flygtransportsystemet som helhet ska kunna förbättras.

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Saric, Affärsområdeschef Aventus NowCast och Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

David Rytter, Teknisk chef Aventus NowCast, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.