AVTECH offentliggör byte av Certified Advisor

AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentliggör idag att Bolaget har tecknat avtal med Redeye AB (”Redeye”) om tjänsten som Certified Adviser för Bolaget. Redeye kommer att agera Certified Adviser från och med den 16 februari 2015.

AVTECH har vidare ingått avtal med Redeye om leverans av Redeyes Corporate Broking tjänst, i vilket det bl.a. ingår att förse aktiemarknaden med information om och analysbevakning av Bolaget och dess aktie; publicering av analyser och intervjuer via Redeye.se samt via ett stort antal av Redeye kontrakterade distributionspartners; att planera och koordinera investerarmöten och börsdagar, samt att tillhandahålla rådgivning avseende positionering på aktiemarknaden för att ytterligare förstärka Bolagets profil.

”Vi är mycket glada över att ha ingått såväl ett Certified Advisor-avtal som ett Corporate Broking-avtal med Redeye”, säger Christer Staaf, AVTECH’s VD. ”Redeye är ett mycket välrenommerat finans- och analysinstitut och det är vår starka tro att vi kommer att kunna tillhandahålla marknaden med en ännu bättre transparens och visibilitet runt AVTECH genom att få möjlighet att benyttja Redeyes kompetens och spetskunskaper bl.a. inom analys. Vi har sedan vår emission under hösten 2013 ökat vår aktieägarbas betydligt, från ca 300 till ca 1 900 ägare idag och detta ställer utöver de allmänna krav som listade bolag har på transparens givetvis än större krav på oss som bolag. Utöver en utökad transparens och trots att vi utan större åtgärder redan har kunnat bredda vår aktieägarbas, så hoppas vi att vi genom en förbättrad synlighet ska kunna skapa och vidmakthålla ett gott intresse för AVTECH även framöver”, avslutar Christer Staaf.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                             

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt via ett intresseföretag i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har f.n. Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, som Certified Adviser.