AVTECH förstärker sin säljverksamhet samt genomför ledningsförändringar

Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag flera initiativ och åtgärder för att Bolaget på kort sikt skall kunna uppnå sina försäljningsförväntningar, samt för att Bolaget på mellanlång sikt skall kunna uppnå sin fulla marknadspotential. Åtgärderna innefattar ledningsförändringar i det att Jonas Saric tillträder som affärsområdeschef för Aventus NowCast, samt Anders Palm som affärsområdeschef för Consultancy. Åtgärderna innefattar också det tidigare offentliggjorda avtalet med Panasonic Avionics Corporation, vilket syftar till att säkerställa marknadsmässig framgång för AVTECH’s erbjudanden inom ramen för Bolagets affärsområde Aventus NowCast.

Styrelsen för AVTECH offentliggör idag att man med omedelbar verkan har tillsatt Jonas Saric som affärsområdeschef för Bolagets affärsområde Aventus NowCast, samt Anders Palm som affärsområdeschef för Consultancy. Jonas har under de senaste två åren varit anställd som CFO hos AVTECH, vilket är en tjänst han också kommer att fortsätta att upprätthålla. Innan AVTECH så arbetade Jonas som CFO och Marknadschef för LFV Aviation Consulting, vilket är LFV’s dotterbolag för internationell tjänsteexport. Anders Palm har varit anställd hos AVTECH under 14 år och han återvänder nu från en period av tjänsteledighet.

“Det är med glädje och stort förtroende som vi idag tillkännager Jonas Saric som affärsområdeschef för Aventus NowCast och Anders Palm som affärsområdeschef för Consultancy”, säger Christer Staaf, AVTECH’s VD. ”Jonas och Anders tillför den erfarenhet, professionalism och drivkraft som AVTECH behöver på dessa nyckelpositioner när nu AVTECH går in i en kritisk period av kontraktsavslut och affärsexpansion”, fortsätter Christer Staaf. ”Den sedan tidigare kommunicerade formaliseringen av en stark relation med Panasonic Avionics Corporation, vilka sedan tidigare är en viktig partner för leverans av högkvalitativa vindar till AVTECH’s tekniska plattformar, tillför ytterligare en viktig pusselbit för hur vi snabbt ska kunna expandera vår omsättning. Panasonic-avtalet innebär att möjligheterna att skapa ytterligare bränslebesparingar och fördelar för våra kunder genom effektiviserade flygningar och landningar, kommer att öka betydligt. Det är med stor förväntan jag ser fram emot de framtida aktiviteterna för att öka vår försäljning och i slutändan för att nå de övergripande förväntningarna på AVTECH”, avslutar Christer Staaf.

David Alvord, den tidigare affärsområdeschefen för Aventus NowCast, kommer att bli ansvarig för AVTECH’s bidrag gentemot Airbus, inom ramen för den Europeiska kommissionens projekt för modernisering av Europas flygtrafikledningssystem, SESAR. Enligt SESAR Joint Undertaking så har Europas nuvarande flygtrafikledningssystem nått sitt kapacitetstak samtidigt som antalet europeiska flygrörelser förväntas fördubblas fram till 2030. En ökad miljömedvetenhet kräver också en effektivare verksamhet samt en förbättrad teknik för att hantera flygtrafikflöden. AVTECH har sedan starten av SESAR’s definitionsfas 2004-2008 kontinuerligt understött Airbus i SESAR, samt också deltagit från starten av SESAR’s utvecklingsfas under 2008.

“När nu SESAR förbereder sig för sin implementationsfas under 2016-2020, så kommer David Alvord’s breda erfarenhet inom Aviation att stärka AVTECH’s support till Airbus/SESAR inom nyckelområdena miljö, operationell effektivitet och cost-benefit analys”, säger Lars GV Lindberg, AVTECH’s styrelseordförande.

För mer information, vänligen kontakta

Lars GV Lindberg, styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.