AVTECH och Panasonic Avionics Corporation ingår avtal som stöd för gemensam global marknadsföring och distribution av Aventus NowCast™

Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH” eller “Bolaget”) offentliggör idag ett Strategiskt Partnerskaps- och Vinstdelningsavtal (”Avtalet”) med Panasonic Avionics Corporation (“Panasonic”), för utveckling av tillkommande väderlösningsmöjligheter som bidrar till att förbättra värdet av AVTECH’s erbjudanden inom ramen för dess produktportfölj Aventus NowCast. Panasonic som under årens lopp har utvecklat en betydande kundbas inom flygindustrin kommer också att delta i AVTECH’s strategiska planeringsprocesser, affärsutvecklingsaktiviteter inom Aventus-programmet, samt försäljning.

Aventus NowCast™-systemet utnyttjar Panasonics oöverträffade vindprognosticeringskapacitet för att optimera flygplans flygningar. Den överför information som är skräddarsydd för varje enskilt flygplan till det flight management system som finns ombord, för att förbättra starter och landningar. Med hjälp av denna innovativa lösning kommer flygbolag att avsevärt kunna minska sin bränsleförbrukning och även sin miljöpåverkan i form av buller och CO2-utsläpp. Systemet gör det också möjligt för flygbolag att kunna möta sina önskade ankomsttider (RTA) med en precision som ligger i ett intervall inom några sekunder.

“Detta avtal stärker vår relation med Panasonic Avionics Corporation och det tillför också ytterligare en viktig pusselbit till hur vi snabbt kan expandera vår försäljning globalt. Särskilt spännande är den perfekta matchningen jag ser i våra kundbaser; vår tekniska approach till hur vi gemensamt ser vartåt aviationvärlden utvecklas, samt den mycket goda personliga kemi som vi har med teamet hos Panasonic. Det är med stor förväntan som jag ser framemot framtida gemensamma aktiviteter”, säger Christer Staaf, AVTECH’s VD.

Lars GV Lindberg, AVTECH’s styrelseordförande kommenterar: “Vi är mycket glada över att ha etablerat detta strategiska avtal med Panasonic Avionics Corporation. Vi anser att de ömsesidiga initiativ som anges i det strategiska partnerskapsavtalet kommer att hjälpa våra företag att dra nytta av våra ömsesidiga styrkor samt utveckla lösningar för ett brett spektrum av framtida potentiella affärsmöjligheter.”

Paul Margis, President och VD för Panasonic Avionics Corporation, säger, “Vi är entusiastiska över att utöka vår relation med AVTECH och vi ser fram emot att tillsammans leverera lösningar som hjälper flygbolag att reducera sin bränsleförbrukning, förbättra sin noggrannhet vid ankomsttidsuppskattningar, samt till att förbättra deras miljövänlighet genom minskade CO2-utsläpp och buller vid starter och landningar."

För mer information, vänligen kontakta

Lars GV Lindberg, styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.

Om Panasonic Avionics Corporation             

Panasonic Avionics Corporation är en världsledande leverantör av ”in-flight entertainment” och kommunikationssystem. Företagets ”best-in-class” lösningar som är helt integrerade med kabinen och som har stöd av professionella underhållstjänster, möjliggör för flygbolag att leverera en ultimat reseupplevelse med ett rikt utbud av olika underhållningsval. Detta resulterar i förbättrade kvalitetskommunikationssystem och lösningar; minskad ”time-to-market” samt till lägre kostnader för flygbolagen.

Etablerad 1979 är Panasonic Avionics Corporation det främsta nordamerikanska dotterbolaget till Panasonic Corporation of North America. Med ett högkvarter i Lake Forest, Kalifornien; med över 3 100 anställda och en verksamhet på 80 ställen runt om i världen, så betjänar bolaget över 200 globala kunder med s.k. IFEC system på över 3 700 flygplan. För ytterligare information, vänligen se www.panasonic.aero.