AVTECH erhåller viktigt kontrakt med Dubai Airports inom ramen för Wake Vortex

AVTECH Middle East LLC, ett intressebolag till AVTECH Sweden AB (publ) har signerat ett viktigt, minst 14 månader långt, kontrakt med Dubai Airports för att studera beteendet hos vakvirvlar (eng. ”wake vortex”) genererade av flygplan som ankommer till Dubai International. AVTECH Sweden AB, världsledaren på att tillhandahålla digitala Air Traffic Managment-lösningar, har en viktig roll i projektet som nyckelleverantör till AVTECH Middle East LLC och det bedömda kontraktsvärdet för AVTECH Sweden AB uppgår till ca 3,1 MSEK under de fjorton månaderna med chans till betydande potentiella volymökningar.

Den forskning och de resultat kring dessa fenomen som AVTECH Sweden AB (publ) har åstadkommit med stöd av Vinnova är en vital del av studien. Erkännandet i Dubai samt de specifika fenomenen och trafikkarakterestiken i Dubais luftrum ger AVTECH en unik möjlighet att erhålla nya kunskaper inom detta kapacitetsmässiga viktiga forskningsområde.

I över fyrtio år har flygtrafikledare föreskrivit standardiserade separationsavstånd mellan flygplan baserat på deras vikt för att beakta den teoretiska mängd turbulens som ett flygplan kommer att generera för efterföljande flygplan.

För att hjälpa Dubai att öka sin flygplatskapacitet har AVTECH Middle East samlat ett världsledande konsortium av experter inom industrin för att mäta och analysera det faktiska uppträdandet av vakvirvlarna, både i termer av intensitet och rörelse.

Lars GV Lindberg, VD AVTECH Middle East säger; “Dubai fortsätter att leda flygindustrin i att utforska nya koncept för att ytterligare förbättra tjänsterna till sina flygbolag och passagerare. Denna studie kommer att fokusera på specifika procedurer med avsikten att öka kapaciteten på världens, i termer av internationell trafik, näst största flygplats. Projektet kommer även att lägga grunden för ett potentiellt utvecklande av ett dynamiskt bedömningssystem för virvelvakar, vilket inte endast skulle gagna Dubai utan hela den globala flygindustrin.”

Studien kommer att anvämda LIDAR-utrustning tillhandahållen av Lockheed Martin, ett system som använder laserljus och sensorer för att mäta virvlarna. Studien kommer även att utnyttja detaljerad meteorologisk data tillhandahållen av AirDat – Panasonic samt dra nytta av erfarenheterna hos Flight Management Systems tillverkaren Honeywell. Vidare kommer NATS att tillhandahålla detaljerad operationell analys av data baserade på erfarenheter från liknande studier på London Heathrow. AVTECH Sweden AB (publ) och AVTECH Middle East LLC bidrar med Wake Vortex Monte Carlo simuleringar, dataanalys och projektledning. Projektet är en del av Serco – DANS ledda Dubai Airport Dual Arrival Stream-projektet och har ett kontraktsvärde för AVTECH Sweden AB om ca 3,1 MSEK under de fjorton månaderna med chans till betydande potentiella volymökningar..

Helen Woodrow, VP Forecasting and Research på Dubai Airport tillägger “På Dubais Airports har vi en av industrins mest proaktiva tillväxtplaner för att tillgodose de prognosticerade 100 miljoner passagerare vi förväntar oss passera vår flygplats år 2020. Detta projekt belyser initiativen vi tar för att optimera effektiviteten i vår operation och öka säkerheten samt kapaciteten.”

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80
Ryan Ellison, projektledare AVTECH Sweden AB, +46 (0) 8 544 104 80