AVTECH erhåller tilläggsavtal till kontraktet med Dubai Airports avseende Wake Vortex

AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH”) offentliggör idag att man har erhållit ett kontrakt via sitt intressebolag AVTECH Middle East LLC för att genomföra en tillkommande optionsexpansion av det sedan tidigare offentliggjorda huvudkontraktet med Dubai Air Navigation Services (“DANS”) avseende Wake Vortex. AVTECH’s kontraktsvärde av den tillkommande optionen är ca 1.25 MSEK under tre månader.

Genom det tillkommande kontraktet expanderar DANS det sedan tidigare tilldelade och offentliggjorda huvudkontraktet med dess utnyttjade optioner, vilka förväntas avslutas under det fjärde kvartalet 2014. Expansionen innefattar inkluderandet av ett tredje wake vortex LIDAR (“Light Detection and Ranging”) system i det pågående projektet. DANS övergripande mål är att öka kapaciteten på Dubai International Airport med minst 10 landningar per timme under rusningstrafik.

“Det är imponerande att se hur intressenterna vid Dubai International Airport arbetar med att förbättra kapaciteten och säkerheten vid flygplatsen, i vilket installationen av ett trejde LIDAR-system ingår”, säger Anders Palm, AVTECH’s affärsområdeschef Consultancy. ”LIDAR-analysen och de korrelationer som har genomförts under projektet visar att AVTECH’s wake vortex-lösningar och analysmetoder är lämpliga för ändamålet och jag tror att detta bekräftas av att AVTECH nu kontrakteras för att arbeta med det trejde LIDAR-systemet”, avslutar Anders Palm.

“Det pågående uppdraget i Dubai är en kommersiell aktivitet som passar väl in i en potentiell utveckling och implementation av ett wake vortex system i syfte att bidra med en lösning av kapacitets- och säkerhetsbehoven vid ett antal flygplatser runtom i världen”, säger Lars GV Lindberg, AVTECH’s styrelseordförande. ”Ett potentiellt wake vortex system som använder ett antal byggstenar som redan används operationellt i AVTECH’s Aventus NowCast system, i tillägg till ett antal wakespecifika moduler som utvecklats av ett fantastiskt team ingenjörer och operationella experter med finansiellt stöd av VINNOVA, utvärderas för närvarande på en kopceptvalideringsnivå. Trots att utvärderingen ser lovande ut så är det ännu för tidigt för att kunna dra några slutgiltiga slutsatser av utvärderingen”, avslutar Lars GV Lindberg.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Palm, Affärsområdeschef Consultancy, +46 (0) 8 544 104 80

Lars GV Lindberg, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.