AVTECH beviljas stöd från Svenska Energimyndigheten för ytterligare utveckling

AVTECH meddelar att den Svenska Energimyndigheten beviljat AVTECH ekonomiskt stöd för att ytterligare utveckla Aventus systemet. Flygbolaget Norwegian kommer att ta en aktiv del i det planerade utvecklingsarbetet. Det nya projektet har som mål att ytterligare minska bränsleförbrukningen och därmed även utsläppen.

Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Företaget") gör idag följande tillkännagivande:

AVTECH Sweden AB meddelar att den Svenska Energimyndigheten beviljat AVTECH ekonomiskt stöd för att förbättra optimeringsmodellen som Aventus systemet erbjuder genom att även omfatta stigningsfasen för en flygning – d v s när planet stiger uppåt efter att ha lyft från marken. Projektet leds av AVTECH och genomförs i nära samarbete med flygbolaget Norwegian Airshuttle A/S (”Norwegian”).

Som tidigare meddelats har AVTECH och Norwegian genomfört ett projekt, delvis finansierat av Energimyndigheten, inriktat på att utvärdera AVTECHs Aventus AIR-produkt med fokus på nedstigningsfasen av en flygning – d v s när planet är på väg nedåt för att landa.

Energimyndighetens beslut innebär att AVTECH tillsammans med Norwegian nu inleder ett intensivt utvecklingsarbete för att finna ytterligare optimeringar i form av minskad bränsleförbrukning och reducerat koldioxidutsläpp under en flygnings stigningsfas

-Norwegian är ett flygbolag med en av världens yngsta och mest bränsleeffektiva flygplansflottor som med sina nya plan har minskat utsläppen med 30 procent de senaste 10 åren och som fortsätter arbetet med att minska utsläppen för en mer hållbar luftfart. AVTECH har både kunskap och teknik för att ge Norwegian stöd i det arbetet och vi inleder nu ett utvecklingsarbete som vi är övertygade kommer att medföra en minskad förbrukning av det bränsle ett flygplan förbrukar under start och stigning, säger Sören Skog marknadsansvarig på AVTECH.

-Vi har sedan en tid identifierat möjligheter att utveckla våra Aventus tjänster ytterligare och Energimyndighetens beslut innebär att vi påbörjar ett målinriktat arbete med att kombinera vår unika tillgång till högupplöst väder med vår kunskap om optimering. Norwegian har med sitt fokus på miljö och energieffektivisering visat sig vara en ideal partner och vi är mycket glada att det samarbetet fortsätter, säger han vidare.

I september 2018 har Norwegian för andra gången utsetts till världens mest bränsleeffektiva transatlantiska flygbolag av International Council on Clean Transportation (ICCT), samma miljöinstitut som avslöjade Volkswagen-skandalen.

-AVTECHs erbjudande om ett samarbete kring att finna lösningar som ytterligare minskar bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp passar väl in i Norwegians arbete för att minska utsläppen och bidra till ett mer hållbart flyg, säger Tomas Hesthammer, Director Flight Operations på Norwegian Air shuttle.
-Norwegian kan bidra med flygoperativ kunskap samt en möjlighet att testa och verifiera resultaten från AVTECHs utvecklade tjänst, avslutar han.

Ett flygplan förbrukar en stor mängd bränsle under stigningsfasen då motorernas kraftuttag är som störst och projektet har en målsättning om att kunna minska förbrukningen under denna fas genom optimering av flygets hastighet med våra avancerade meteorologiska data. Samarbetet med Norwegian, som innebär testning och verifiering under verkliga flygningar, har naturligtvis ett stort värde för oss och vi är glada över att vårt goda samarbete nu fortsätter, avslutar Skog.

Projektet, som skall vara avslutat senast den 30 november 2019, finansieras till 45% av den Svenska Energimyndigheten och AVTECH bär resterande kostnader.

För mer information kontakta

Christer Fehrling, VD 08 54 104 104
Bo Redeborn, Styrelseordförande, 08 544 104 80
Sören Skog, Marknadsansvarig, 08 544 104 80

Informationen lämnades för offentliggörande via Genius av de kontaktpersoner som anges ovan, 19februari, 2019 klockan 08.00 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för Digital Air Traffic Management (ATM). Dess kunder inkluderar den globala luftfartsindustrin; t.ex. flygbolag, flygplatser, luftfartsmyndigheter, teknikföretag och flygbolagstillverkare. Genom att använda AVTECH:s produkter och tjänster kan varje enskilt flyg samt hela flygoperationen optimeras med avseende på kostnad, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. AVTECH Sweden AB är börsnoterat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: +46 8 121 576 90, till certifierad rådgivare.