Air New Zealand signerar avtal för Aventus Nowcast™

AVTECH Sweden AB har ingått ännu ett avtal avseende Aventus NowCast™, den här gången med Air New Zealand.

På kort tid har AVTECH vunnit ännu ett betydelsefullt kontrakt för sin vindoptimeringsprodukt Aventus NowCast™. Aventus NowCast™ har påvisat tydliga bränslebesparingar vid inflygningar i såväl skarpa operationella tester som i den dagliga driften hos flygbolag. Systemet minskar även den miljöpåverkan som inflygningar har avseende buller och utsläpp och därutöver gör produkten det möjligt för flygplan att med en noggrannhet på några få sekunder uppfylla sina krav för punktlighet (RTA’s). Sammantaget resulterar detta i att den operationella vinsten av Aventus NowCast bedöms vara betydligt större än den vinst som kan göras enbart via bränslebesparingar.

Nya Zealand är ett land som kännetecknas av en stor öppenhet för teknisk innovation, i synnerhet för sådan som drivits fram av miljöskäl. Den Nya Zeeländska transportsektorn som helhet lägger stort fokus på bränsleeffektivitet, vilket tydligt manifesteras i landets miljölagstiftning. Landets motsvarighet till Luftfartsverket, the Civil Aviation Authority (CAA), implementerade redan 2009 en plan för Performance Based Navigation (PBN) varpå den relaterade lagstiftningen trädde i kraft i april 2012. Implementering av Time Based Operations (TBO) är ett viktigt steg i rätt riktning för miljömedvetna länder som likt Nya Zealand vill åstadkomma långsiktiga miljöframsteg inom flygsektorn.

“Detta avtal är viktigt för vår målsättning att kunna genomföra perfekta inflygningar/landningar. I enlighet med vår miljöpolicy har vi redan vidtagit åtgärder som resulterar i effektivare inflygningar genom minskad inblandning från flygtrafikledningen, samt genom tillämpning av skräddarsydda inflygningar eller ”RNP AR”-procedurer i syfte att minska den faktiska flygsträckan. Tidsbaserad 4DT-teknologi utgör det slutliga steget mot kunna utföra perfekta inflygningar. Air New Zealand ser fram emot att samarbeta med AVTECH för implementering av deras 4DT-teknologi för att fullt ut kunna optimera våra flygplans nedstigningar och inflygningar”, säger Bob Fletcher, Air New Zealand Manager Operations Support.

”Vi är väldigt nöjda med att Air New Zealand, precis som ett annat flygbolag i Mellanöstern, nu påbörjar implementeringen av Time Based Operations (TBO) bl.a. genom Aventus NowCast™ systemet, vilket i sig medverkar till en tillförlitlig och långsiktig lösning på de många utmaningarna med övergången till TBO. Detta är också ett första viktigt steg mot implementering av Performance Based Operations (PBO), vilket i sin tur banar väg för en effektivare flygplansdrift än idag.” säger Wolfgang Sagmeister, Produkt- och Marknadschef på AVTECH Sweden.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte
Johnston Lönnberg
Direkt: +46 (0) 8 544 104 82
E-mail: charlotte.johnston@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.