Kommuniké från extra bolagsstämma i AVTECH

AVTECH Sweden AB (”AVTECH”) höll idag en extra bolagsstämma i Åkersberga med anledning av styrelsens förslag att emittera preferensaktier.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om:

A. Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med förslaget om en ändring av bolagsordningen. Ändringen sker för att möjliggöra införandet av ett nytt aktieslag, preferensaktier.

B. Emission av preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna
Stämman beslutade i enlighet med förslaget om nyemission av högst 21 349 preferensaktier med företrädesrätt för aktieägarna.

C. Vinstutdelning på preferensaktier
Stämman beslutade om extra vinstutdelning i enlighet med förslaget.

D. Emission av ytterligare preferensaktier villkorat av att företrädesemissionen under B ovan övertecknas
Stämman beslutade i enlighet med förslaget om nyemission av ytterligare högst 5 000 preferensaktier villkorat av att företrädesemissionen övertecknas.

Övrigt
För fullständiga detaljer avseende besluten på stämman hänvisas till styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.avtech.aero.

För mer information, vänligen kontakta:
David Alvord, CEO/Jonas Saric, CFO
Tel: +46 (0) 8 544 104 80
E-mail: david.alvord@avtech.aero/
jonas.saric@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.