AVTECH offentliggör emissionsmemorandum och information om erhållna teckningsförbindelser

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett emissionsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av den förestående företrädesemissionen av preferensaktier i Bolaget.

I Memorandumet, som finns tillgängligt på nedanstående länkar, finns information om ingångna teckningsförbindelser. Teckningsförbindelser om cirka 2,6 MSEK motsvarande cirka 30 procent av Erbjudandet har erhållits från samtliga medlemmar i styrelsen (1 380 KSEK), samtliga medlemmar i ledningen (142 KSEK) samt ett antal övriga befintliga aktieägare (1 040 KSEK).

Memorandumet finns tillgängligt på Mangolds hemsida: http://www.mangold.se/MangoldOnline/Nyheter.aspx?newsId=371&index=1, samt på AVTECHs hemsida www.avtech.se.

Direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare i AVTECH kommer att erhålla en sammanfattning av erbjudandet och ett informationsbrev per post under vecka 44.

Viktiga datum
19 oktober 2012 (idag)
Sista dag för handel med aktien inklusive företrädesrätt att deltaga i Företrädesemissionen.

24 oktober 2012:
Avstämningsdag för att deltaga i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som denna dag är registrerad i AVTECHs aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen.

29 oktober – 9 november 2012:
Handel med teckningsrätter på NASDAQ OMX First North.

29 oktober -14 november 2012:
Teckningsperiod i Företrädesemissionen.

19 november 2012:
Preliminärt datum för offentliggörandet av emissionsutfallet.

Finansiell rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till AVTECH i samband med företrädesemissionen av preferensaktier.

Kontakt
För mer information, vänligen kontakta:
David Alvord, CEO, Jonas Saric, CFO
Tel: +46 (0) 8 544 104 80
E-mail: david.alvord@avtech.aero / jonas.saric@avtech.aero

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.