AVTECH Sweden AB (publ) presenterar på Redeye Technology Day, 25 november 2020.

Den 25 november 12.30 presenterar, David Rytter VD, AVTECH Sweden AB (publ) den senaste utvecklingen i bolaget live på redeye.se. Presentationen kan följas på https://www.redeye.se/events/792758/redeye-technology-day där presentationen även i efterhand kommer att finnas tillgänglig, samt på vår bolagssida i Redeye Universe (https://redeye.se/universe)  

 

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

David Rytter CEO, +46 (0) 70 420 30 35

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 november 2019 kl 07.40 CET.  

 

Om AVTECH Sweden AB (publ) AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90, till bolagets Certified Adviser.