Flightradar24 AB och AVTECH Sweden AB skriver avtal i syftet att göra flyget effektivare och mer förutsägbart.

Flightradar24 är ett företag globalt känt för sina applikationer att kunna följa/spåra flygningar i telefoner och datorer och AVTECH är känt för att utveckla system och applikationer för flygindustrin. Avtalet som bolagen har ingått innebär att AVTECH kommer att integrera Flightradar24’s information i ett antal nuvarande och framtida produkter och system.

Flygtrafikledningsbranschen befinner sig mitt i en global förändringsfas. Dagens regelstyrda system är baserade på teknik från 1950 talet där mycket lite hänsyn tas till flygplanets prestanda och systemkapacitet. De nya systemen som har utvecklats under de senaste 10 -15 åren är baserade på digital teknik vilken gör att flygplanens prestanda kan utnyttjas bättre och hela systemet blir effektivare och mer förutsägbart. FN myndigheten ICAO, som styr flygutvecklingen globalt, kommer i november i år i Montreal, Kanada, att fatta beslut om en övergång till digital teknik och prestandabaserad flygoperation. I vissa delar av världen har denna process redan inletts då behoven av ökad kapacitet, effektivitet och minskad miljöpåverkan är så stor att den drivit på övergången.

Flightradar24 har byggt upp ett globalt nätverk bestående av över 500 digitala mottagare som tar emot ”positionsinformation” vilken sänds ut av kommersiella flygplan varje sekund. Systemet kallas Automatic Dependency System – Broadcast (ADS-B). För piloter och flygledare samt även flygresenärer är Flightradar24 ett känt namn över stora delar av världen och över 2 miljoner appar har hittills laddats ner.

AVTECH och Flightradar24 inledde sitt samarbete redan för ett år sedan när Flightradar24 ADS-B mottagare installerades vid AVTECH France SARLs kontor i Toulouse, Frankrike samt AVTECH Middle East LLCs kontor i Dubai. Initialt kommer Flightradar24 data att användas i analyssystem utvecklade av AVTECH för flygeffektivitet och vingtippsvirvlar, ”wake vortex”, som påverkar luftrumskapaciteten och därtill utgör en potentiell flygsäkerhetsrisk.

“Digitala datasystem kan förbättra hela flygtransportsystemet och göra det både effektivare och mer förutsägbart, vilket innebär lägre kostnader, minskad miljöpåverkan samt minskade bullernivåer. Samarbetet med Flightradar24 gör att vi inte behöver använda data från traditionella radarsystem vilket öppnar både nya marknader och förenklar utvecklingsprocessen. Vi är båda ”digitala” företag med stark mjukvaruutvecklingskompetens för system som kan hantera stora mängder data i flygtransportsektorn”, säger Anders Palm, chef för R&D på AVTECH.

“Flightradar24 startade som ett hobbyprojekt 2007 men eftersom vi gick vidare insåg vi värdet av denna data och hur den kan användas i olika applikationer. Tillsammans med AVTECH har vi för avsikt att utvärdera detta vidare i applikationer som inte är säkerhetskritiska men som skapar värde för passagerare såväl som för de företag som är verksamma inom den globala flygtransportsektorn”, säger Flightradar24 VD Fredrik Lindahl.

För mer information:
Charlotte Johnston Lönnberg
Direkt: +46 (0) 8 544 104 82
E-mail: charlotte.johnston@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.