AVTECH’s Wake Vortex kontrakt vid Dubai International Airport utökas

AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH” eller “Bolaget”) offentliggör idag att Bolagets intressebolag, AVTECH Middle East LLC, has tilldelats tre optioner till det tidigare kommunicerade nyckelkontraktet med Dubai Airports och DANS – Serco, avseende en studie av beteendet hos vakvirvlar (eng. ”wake vortex”) genererade av flygplan som ankommer till Dubai International. AVTECH är en nyckelleverantör av expertkunskap till AVTECH Middle East LLC, som är kontraktsmotpart gentemot kunden.

Det tidigare kommunicerade värdet av grundkontraktet för AVTECH är ca 3,1 MSEK under 14 månader och det bedömda värdet för Bolaget av de tre tilldelade optionerna är maximalt ytterligare ca 2,8 MSEK under samma tidsperiod. Det finns dessutom en potential för en kontraktsförlängning samt för ytterligare tillkommande optioner till grundprojektet.

Ryan Ellison, Affärsområdeschef Consultancy vid AVTECH säger, “Syftet med det utökade kontraktet är att förbättra förståelsen av vakvirvlar i en tät trafikmiljö. Projektets övergripande syfte är att assistera med kapacitetsförbättringar vid världens näst mest trafikerade flygplats vad gäller internationell flygtrafik. AVTECH har samlat ett världsledande konsortium av industriexperter för att mäta och analysera hur vakvirvlar faktiskt uppträder i termer av såväl intensitet som rörelse.”

I samband med att grundkontraktet offentliggjordes sade Helen Woodrow, VP Forecasting and Research vid Dubai Airports: “Vi har på Dubai Airports en av industrins mest proaktiva tillväxtplaner för att tillgodose de prognosticerade 100 miljoner passagerare som vi förväntar oss passera vår flygplats år 2020. Detta projekt belyser initiativen vi tar för att optimera effektiviteten i vår operation samt för att öka säkerheten och kapaciteten.”

Det övergripande projektet använder LIDAR-utrustning tillhandahållen av Lockheed Martin, ett system som använder laserljus och sensorer för att mäta vakvirvlarna. Studien utnyttjar även detaljerad meteorologisk data tillhandahållen av Panasonic Weather Solutions, f.d. AirDat, samt drar nytta av erfarenheterna hos Flight Management Systems tillverkaren Honeywell. Vidare tillhandahåller NATS detaljerad operationell analys av data baserat på erfarenheter från liknande studier på London Heathrow. AVTECH Sweden AB (publ) bidrar med Wake Vortex Monte Carlo simuleringar, dataanalys samt teknisk projektledning och AVTECH Middle East LLC är kontraktsmotpart visavi kund samt bidrar med övergripande projektledning.

För mer information, vänligen kontakta

Ryan Ellison, Affärsområdeschef Consultancy vid AVTECH Sweden AB, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.