AVTECH Sweden sprider sitt PBO Academy-koncept till Mellanöstern.

AVTECH Sweden fortsätter att bygga på sin vision för PBO (Performance Based Operations) och har i samband med detta etablerat PBO Academy i Mellanöstern-regionen med målsättningen att utbilda marknadens beslutsfattare i konceptet. PBO Academy har utvecklats i samarbete med AVTECH Middle East LLC, ett intressebolag till AVTECH Sweden.

AVTECH:s PBO Academy utbildningsprogram, i samarbete med Gulf Centre for Aviation Studies (GCAS) och Independent consultants, betonar vikten av hur kapacitet och operationell effektivitet kan ökas i luftrummet i de områden som genomgår en snabb expansion, t ex Mellanöstern.

PBO Academy:s två första seminarier har nu genomförts och bland kursdeltagarna återfanns intressenter och chefer från myndigheter inom olika delar av flygsektorn i Mellanöstern-regionen.

PBO Academy:s koncept inriktar sig på två frågeställningar:
Dels hur den flexibla PBO-lösningen å enda sidan har som mål att avhjälpa de nuvarande, och tillika kontinuerligt ökande, kapacitetsrestriktioner i Mellanöstern-regionen samt hur lösningen även kan möjliggöra en faktisk kapacitetsökning och effektivitet i vilken flygregion i världen som helst.

Lars GV Lindberg, VD för AVTECH Middle East LLC, säger:

“I och med etablerandet av vår PBO Academy blir detta ett tillfälle för oss att ytterligare sprida vår kunskap om Performance Based Operations (PBO) till samtliga intressenter i Mellanöstern-regionen. Denna region är enligt vårt förmenande den mest spännande flygregionen i världen.”

Fler kurstillfällen planeras av PBO Academy inom en snar framtid.

För mer information:
Charlotte Johnston Lönnberg
Direkt: +46 (0) 8 544 104 82
E-mail: charlotte.johnston@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.