AVTECH erhåller viktigt kontrakt avseende Aventus Nowcast™, initierar och utvidgar Aventus-tester men erfar förseningar inom Professional Services.

AVTECH offentliggör idag att man fortsätter expansionen och kommersialiseringen av sin produktportfölj för ”gröna flygningar” genom att ingå ett viktigt kommersiellt avtal med Emirates airline avseende leverans av Aventus NowCast som del av det fortlöpande FLOW-projektet i Mellanöstern. Aventus NowCast kommer att användas som en viktig komponent för att möjliggöra Time Based Operations (TBO), det första steget mot Performance Based Operations (PBO). Systemet genererar betydande bränslebesparingar och tillhandahåller data som är avgörande för att kraven för tidsrestriktioner (Required Time of Arrival, RTA) ska kunna mötas genom uppkoppling och överföring av ”skräddarsydda” vindar, utfärdade i enlighet med flygplans beräknade och optimerade flygrutter. Detta säkerställer effektivare inflygningar och följaktligen bränslereduktioner, tidsbesparingar samt minskat buller och koldioxidutsläpp.

FLOW-projektet gör det möjligt för Emirates airline att på ett strategiskt sätt sekvensera flygplan med hänsyn till både affärsmässiga och operationella krav. Detta möjliggörs genom användning av ett antal datakällor, bland vilka kan nämnas flygplanens navigationsdatorer eller Flight Managements Systems (FMS), samt genom att systemet utfärdar tidsrestriktioner, RTA’s, för inflygningspunkterna i Förenade Arabemiratens luftrum.

Wolfgang Sagmeister, Produkt och Marknadschef på AVTECH, säger:
”Emirates har alltid varit föregångare inom flygbranschen och fortsätter att vara först inom nya områden för att på så sätt befästa sin framgång inom branschen. De har förstått att implementeringen av Aventus kommer att öka sannolikheten för ett lyckat utfall av FLOW-projektet och vi är mycket stolta över att kunna bidra till deras framgång.”

Relaterat till Aventus offentliggör AVTECH även att man kommer att påbörja testförsök tillsammans med ett stort europeiskt lågprisbolag samt utvidga testförsöken med SAS genom att inkludera ytterligare fem regionala flygplatser i Sverige; Luleå, Skellefteå, Umeå, Åre/Östersund och Sundsvall. Målet är att validera fördelarna med produkten i en miljö där dess fulla potential kan uppnås med hänsyn till de bränslebesparingar som görs. Testförsöken representerar vid sidan av det kommersiella avtalet med Emirates airline samt ett flertal pågående kunddiskussioner, ett viktigt steg för att framgångrikt etablera Aventus NowCast på marknaden.

Samtidigt som det pågående arbetet med kommersialisering av Aventus fortskrider, de pågående projekten levereras enligt plan, samt bolaget investerar betydande resurser i att utveckla produkter med hög potential inom det viktiga Wake Vortex området – så erfar AVTECH förseningar av kunders upphandlingar inom affärsområdet Professional Services avseende ett antal kritiska projekt för att möta den globalt ökande trafiktillväxten. En positiv händelse är bidraget på 3 MSEK från Verket för Innovationsutveckling, VINNOVA, för utveckling inom projektområdet Wake Vortex, vilket nödvändiggör betydande resursinvesteringar tidigare än planerat. Bolaget erfar också administrativa förseningar från den Europeiska kommissionen avseende betalning för tjänster som AVTECH redan har levererat. Som en konsekvens av den kassaflödespåverkan som dessa händelser har undersöker AVTECH nu lösningar för att finansiera förseningarna och för att därigenom säkra gruppens finansiella förmåga att fullt ut kunna utnyttja den globala omdaningen inom Air Traffic Management – en förändring för vilken AVTECH är unikt positionerad.

”Trots att bolaget har drabbats av vissa förseningar inom Professional Services samt en initialt sett något långsammare process än tidigare väntat med att ta Aventus NowCast till marknaden, är det viktigt att notera att samtliga grundförutsättningar för AVTECH som bolag och marknaden som helhet, är oförändrade.” säger styrelseordförande Lars GV Lindberg.

”AVTECH har vare sig förlorat några upphandlingar eller erhållit några negativa omdömen från branschen vad gäller bolagets förmåga att erbjuda världsledande lösningar för Performance Based Operations (PBO), som i sig är en bära-eller-brista fråga för flygbranschen. Tvärtom känner vi att de signaler vi erhållit på sistone ytterligare stärker vårt business case då behovet av PBO ökar kontinuerligt, drivet av ökande bränslekostnader för flygbolagen, miljöfaktorer samt bristen på kapacitet. Förseningarna till trots så borgar det viktiga kontraktet avseende Aventus NowCast samt det stora intresse som flygbranschen visar för vår PBO-kunskap, för en framgångsrik framtid för bolaget samt för det stora inneboende värdet i AVTECH.”

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Johnston Lönnberg
Direkt: +46 (0) 8 544 104 82
E-mail: charlotte.johnston@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.