AVTECH Sweden AB (publ) presenterar på Redeye Investor Forum, 21 oktober 2021.

Den 21 oktober kl 15.00 presenterar, VD David Rytter, nuläget och framtiden för AVTECH efter pandemin live på redeye.se

Presentationen kan följas på Investor Forum Online | Redeye  där den även i efterhand kommer att finnas tillgänglig, samt på bolagets sida på Redeye  Avtech Sweden Research Page | Redeye  

 

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80
David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl 11.45 CET.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@redeye.se  och telefon: 08-121 576 90.