AVTECH passerar en betydande milstolpe avseende 2 000 000 Aventus NowCast flighter med en leveranssäkerhet överstigande 99,9%

AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentliggör idag att Bolaget har genomfört två miljoner betalande Aventus NowCast flighter, vilket har hjälpt flygbolag att spara avsevärda volymer flygbränsle, samt mer än 100 miljoner metriska ton C02-utsläpp sedan Aventus rullades ut i stor skala under den senare delen av 2014. Leveransen av Aventus har vidare fortsatt att vara genuint robust, med en genomsnittlig leveranssäkerhet som överskrider 99,9% och som med god marginal överskrider branschkraven.  

“Genomförandet av två miljoner betalande Aventus NowCast flighter representerar en milstolpe för AVTECH och vi är också nöjda över att detta har gjorts med en så hög grad av leveranssäkerhet i Aventussystemet”, säger Christer Fehrling, AVTECH’s VD. ”För att ge ett perspektiv på de volymer som vi för nuvarande hanterar, så motsvarar två miljoner flighter i runda tal en flight var tjugonde sekund, dygnet runt under de senaste arton månaderna, samtidigt som vi under rusningstid i praktiken hanterar många flighter varje sekund. Parallellt som de kommersiella diskussionerna fortsätter med ett antal flygbolag så följer vi även tidplanen för implementationen av Aventus för easyJet, vilket är Europas näst största korjtlinjeoperatör. Med detta så fortsätter vi det intensiva arbetet med att ytterligare öka våra affärsvolymer samt för att generera än större resultat för flygtransportindustrin”, avslutar Christer Fehrling.  

Om Aventus NowCast

Aventus NowCast™ är ett unikt och patenterat system som möjliggör leverans av precis vindinformation och/eller beräkning av optimerade fyrdimensionella banor till kommersiella flygplan. Systemet använder det bästa inom atmosfärisk modellering kombinerat med högupplöst väderinformation (AMDAR och/eller TAMDAR) för att i realtid, allteftersom flygningar fortgår, skapa uppdaterade högkvalitativa vindmodeller och vinddatapaket för samtliga segment av en flight; en s.k. NowCast. Vinddatapaketen länkas upp till flygplan för att flygdatorerna ombord precist ska kunna beräkna flygplanens flygbaneprofiler inklusive de sekundprecisa faktiska tidpunkter när en flights olika hållpunkter kommer att nås. Den direkta fördelen för flygbolag med Aventus är bränsle- och CO2-besparingar, vilket gör systemet i hög grad miljövänligt. Aventus är också nödvändigt för branschomfattande s.k. Time-based operations (”TBO”), där de övergripande finansiella och miljömässiga fördelarna av Aventus är till och med större än ”enbart” ur ett bränslebesparingsperspektiv eftersom TBO förbättrar effektiviteten i hela logistikkedjan, från gate till gate.

Betydelsen av Aventus stöds av enhällig forskning inom digital flygtrafikledning som pekar på att korrekt information om de atmosfäriska förhållandena är kritiskt för TBO. TBO är i sig är nödvändigt för att möjliggöra en förbättring av den ansträngda kapacitets- och effektivitetssituation som det globala flygtransportsystemet ofta är utsatt för idag.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Fehrling, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Affärsområdeschef Aventus NowCast, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.