AVTECH offentliggör förtydligande om det nyligen ingångna avtalet med Southwest Airlines

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 11 juli 2014 att Bolaget ingått ett avtal med Southwest Airlines avseende implementation av Aventus NowCast Descent (”Aventus”) för Southwest Airlines fulla ruttnät. Bolaget tillkännagav att kontraktet har en löptid om fem år med ett icke offentliggjord kontraktsvärde p.g.a. kontraktuell konfidentialitet samt konkurrensskäl, samt att kontraktet skall implementeras i omgångar utifrån var flygplatserna i ruttnätet är lokaliserade. Vidare angavs att implementationen kommer att inledas under den senare delen av Q3 2014 och avslutas under Q4 2014.

I delårsrapporten för det andra kvartalet 2014, offentliggjord den 22 augusti 2014, tillkännagav Bolaget att det ingångna avtalet med Southwest Airlines är ett fastprisavtal som innehåller flera mekanismer för betydande framtida potentiella prisjusteringar.

Bolaget önskar förtydliga att fakturering inom ramen för det ingångna avtalet kommer att inledas när implementationen av den första flygplatsomgången är genomförd, samt att en av mekanismerna för de betydande framtida potentiella prisjusteringarna relateras till hur stora besparingar som Aventus faktiskt kommer att medföra. Den faktiska besparingen kommer att fastställas vid en framtida tidpunkt utifrån analyser av Southwests trafik vid olika amerikanska flygplatser baserat på AVTECH’s etablerade metodologi för bränslebesparingsanalys.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, CFO och Affärsområdeschef Aventus NowCast, +46 (0) 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser.