AVTECH och Etihad ingår avtal om implementation av Aventus NowCast

AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentligör idag att Bolaget har ingått ett kommersiellt avtal för implementation av AVTECH’s tjänsteerbjudande Aventus NowCast Descent (”Aventus”) med Etihad Airways P.J.S.C. (“Etihad”) för Etihads flygverksamhet till London Heathrow (Storbritannien), Abu Dhabi (Förenade Arabemiraten) och Jakarta (Indonesien). Avtalet löper under två månader under vilket en omfattande gemensam analys kommer att genomföras för Etihads verksamhet vid de tre flygplatserna, för att utgöra grund för en efterföljande förhandling om expansion av tjänsten till Etihads fulla ruttnät omfattande cirka 90 flygplatser i Asien, Mellanöstern, Afrika, Europa och Nord- och Sydamerika.

Avtalet har ett icke offentliggjord kontraktsvärde p.g.a. kontraktuell konfidentialitet samt konkurrensskäl.

"Vi är mycket glada över detta avtal med Etihad”, säger Ryan Ellison, VP Aventus Sales vid AVTECH. ”Kontraktet validerar inte enbart den förändring i marknadsapproach som vi genomförde i maj 2014 när Aventusaffärsområdet omorganiserades, utan det är också ytterligare ett Aventuskontrakt av potentiell strategisk betydelse för AVTECH med ett mycket välrenommerat företag i flygbranschen. Vi är ödmjuka över att ha erhållit detta utvärderingsavtal och vi är fast beslutna att göra vårt yttersta för att leverera besparingar i linje med våra ömsesidiga förväntningar”, avslutar Ryan Ellison.

"När vi nu erhåller detta kontrakt med Etihad Airways så vill jag ta tillfället i akt och tacka Ryan Ellison för hans som vanligt utmärkta arbete på AVTECH’s marknadssida”, säger Jonas Saric, Affärsområdeschef Aventus NowCast och Finanschef. ”Kontraktet är en språngbräda in i ett potentiellt mycket spännande samarbete mellan AVTECH och Etihad, och samtidigt som vi nu har erhållit ytterligare ett viktigt kontrakt efter det ruttnätsomfattande och kritiska kontraktet med Southwest Airlines, så är det vår bestämda avsikt att inte luta oss tillbaka, utan att genom ett antal olika initiativ fortsätta våra fokuserade och aggressiva insatser för att uppnå ett förbättrat marknadsgenomslag. Jag ser fram emot en spännande vinter 2014/2015”, avslutar Jonas Saric.

“Vi är glada över att genomföra denna utvärdering och ser fram emot att få se de besparingar som detta verktyg kommer att ge oss”, säger Sander de Moor, Etihad’s Senior Manager Fuel Efficiency. ”När man å ena sidan betraktar hur relativt rå den nuvarande tillgängliga informationen om de atmosfäriska förhållandena är och de möjligheter som utrustningen ombord på flygplan har, så är vi imponerade över hur elegant detta verktyg hanterar dessa frågor. Om utvärderingen är framgångsrik så kommer Etihad utöver att gå in i ett långfristigt avtal för Aventus NowCast Descent också överväga att expandera avtalet till att täcka den förmåga som AVTECH’s En-routelösning har för att leverera optimerade vindar för samtliga flightsegment. Mer långsiktigt så förväntar vi oss att andra inom industrin kommer ikapp och gör dessa förbättrade funktioner och verktyg till standard, vilket kommer att hjälpa branschen som helhet att bli effektivare”, avslutar Sander de Moor.

Om Aventus NowCast

Aventus NowCast™ är ett unikt och patenterat system som möjliggör precis vindinformation och/eller beräkning av optimerade fyrdimensionella banor för flygplan. Systemet använder det bästa inom atmosfärisk modellering kombinerat med i högupplöst väderinformation i realtid (AMDAR och/eller TAMDAR) för att skapa uppdaterade högkvalitativa vindmodeller och vinddatapaket för de olika segmenten i en flight; en s.k. NowCast. Datapaketen länkas upp till flygplan för att flygdatorerna ombord precist ska kunna beräkna flygplanens flygbaneprofiler inklusive de faktiska tidpunkter när en flights olika hållpunkter kommer att nås. Den direkta fördelen med Aventus för flygbolag är bränsle- och CO2-besparingar, d.v.s. systemet är i hög grad miljövänligt. Aventus är också nödvändigt för branschomfattande s.k. Time-based operations, där de övergripande finansiella och miljömässiga fördelarna av Aventus är till och med större.

Betydelsen av Aventus stöds av forskning inom digital flygtrafikledning som enhälligt pekar på att korrekt information om atmosfäriska förhållanden är kritiskt för att flygtransportindustrin ska kunna genomföra Time-based Operations. Time-based Operations är i närtid ett måste för att effektiviteten och punktligheten för individuella flighter samt för det globala flygtransportsystemet som helhet ska kunna förbättras.

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Saric, Affärsområdeschef Aventus NowCast, +46 (0) 8 544 104 80

Ryan Ellison, Vice President Aventus Sales, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 01 550, till Certified Adviser