AVTECH och easyJet ingår avtal om Aventus NowCast

AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentliggör idag att Bolaget, efter att ha deltagit i en konkurrensutsatt upphandlingsprocess, har ingått avtal med easyJet Airline Company Ltd (“easyJet”) om implementation av AVTECH’s Aventus NowCast Full Flight tjänst (“Aventus”). En första kontraktsfas som innefattar easyJets verksamhet i Schweiz kommer att löpa under ett begränsat antal månader, varunder en grundlig analys kommer att genomföras som underlag för en vidare expansion av Aventus till easyJets fulla linjenät om vissa kriterier avseende bränslebesparingar uppnås under den första kontraktsfasen. easyJets fulla linjenät består av ca 130 flygplatser i 33 länder runtom Europa och närliggande regioner. 

UK Metoffice har valts ut som underleverantör av väder.  

Den första kontraktsfasen har ett obetydligt kontraktsvärde.

"Vi är mycket nöjda och stolta över detta kontrakt med easyJet som vi har erhållit efter att ha genomfört en i allra högsta grad konkurrensutsatt s.k. Request for Proposal-process”, säger Jonas Saric, chef för AVTECH’s Aventus NowCast-affärsområde. ”Betydelsen för AVTECH av att ha easyJet som Aventus-kund kan inte underskattas”, fortsätter Jonas Saric. ”easyJet är den näst största kortlinjeoperatören i Europa och de är ryktbara för sin innovativa approach samtidigt som de också har växt kraftigt under ett antal år. Det säger sig självt att vi är ivriga att sätta igång implementationen av Aventus för easyJet och vi ser också fram emot arbetet med att uppnå de nödvändiga prestandakriterierna avseende bränslebesparingar, för att kunna expandera tjänsten till easyJets fulla linjenät. Utöver en utmärkt dialog med easyJet under upphandlingsprocessen så är vi också glada över att ha UK Metoffice som underleverantör av högkvalitativt väder till vår Aventustjänst för easyJet”, avslutar Jonas Saric.

Om Aventus NowCast

Aventus NowCast™ är ett unikt och patenterat system som möjliggör leverans av precis vindinformation och/eller beräkning av optimerade fyrdimensionella banor till kommersiella flygplan. Systemet använder det bästa inom atmosfärisk modellering kombinerat med högupplöst väderinformation (AMDAR och/eller TAMDAR) för att i realtid, allteftersom flygningar fortgår, skapa uppdaterade högkvalitativa vindmodeller och vinddatapaket för samtliga segment av en flight; en s.k. NowCast. Vinddatapaketen länkas upp till flygplan för att flygdatorerna ombord precist ska kunna beräkna flygplanens flygbaneprofiler inklusive de sekundprecisa faktiska tidpunkter när en flights olika hållpunkter kommer att nås. Den direkta fördelen för flygbolag med Aventus är bränsle- och CO2-besparingar, vilket gör systemet i hög grad miljövänligt. Aventus är också nödvändigt för branschomfattande s.k. Time-based operations (”TBO”), där de övergripande finansiella och miljömässiga fördelarna av Aventus är till och med större än ”enbart” ur ett bränslebesparingsperspektiv eftersom TBO förbättrar effektiviteten i hela logistikkedjan, från gate till gate.

Betydelsen av Aventus stöds av enhällig forskning inom digital flygtrafikledning som pekar på att korrekt information om de atmosfäriska förhållandena är kritiskt för TBO. TBO är i sig är nödvändigt för att möjliggöra en förbättring av den ansträngda kapacitets- och effektivitetssituation som det globala flygtransportsystemet ofta är utsatt för idag.

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Saric, Affärsområdeschef Aventus NowCast, +46 (0) 8 544 104 80

Ryan Ellison, Senior Vice President Aventus NowCast Sales, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                             

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

Om easyJet (på engelska)
easyJet is Europe’s leading airline offering a unique and winning combination of the best route network connecting Europe's primary airports, with great value fares and friendly service.

easyJet flies on more of Europe’s most popular routes than any other airline. easyJet carries over 68 million passengers annually, of which around 12 million are travelling on business. easyJet flies over 240 aircraft on more than 780 routes to over 130 airports across 33 countries. More than 300 million Europeans live within one hour's drive of an easyJet airport.

easyJet aims to be a good corporate citizen, employing people on local contracts in seven countries across Europe in full compliance with national laws and recognising their trade unions. The airline supports a number of local charities and also has a corporate partnership with UNICEF which has raised over £6m for the most vulnerable children since it was established in 2012.

The airline takes sustainability seriously. easyJet invests in the latest technology, operates efficiently and fills most of its seats which means that an easyJet passenger's carbon footprint is 22% less than a passenger on a traditional airline, flying the same aircraft on the same route.

Innovation is in easyJet’s DNA – from our launch almost 20 years ago when we changed the way people fly to the present day where we lead the industry in digital, web, engineering and operational innovations to make travel more easy and affordable for our passengers.