AVTECH och airberlin ingår avtal om Aventus NowCast Full Flight

AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentliggör idag att man har ingått ett avtal med Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG (“airberlin”) avseende implementation av AVTECH’s Aventus NowCast Full Flight tjänst (“Aventus”) för airberlins verksamhet till och mellan Berlin (Tyskland), Zürich (Schweiz), Antalya (Turkiet) och Palma (Spanien). Avtalet förväntas löpa under två månader, under vilket en gemensam analys kommer att genomföras vid airberlins verksamhet mellan och vid dessa fyra flygplatser. Analysen kommer att utgöra bas för en efterföljande förhandling om en potentiell långsiktig leverans av tjänsten till airberlins fulla linjenät omfattande cirka 140 flygplatser runtom i världen.

Aventus NowCast Full Flight kommer att bibringa Air Berlin mycket noggrann och aktuell vindinformation för samtliga segment av airberlins flighter, d.v.s. utöver Descent också för Climb- och Enroute-flygfaserna. Vindinformationen är skräddarsydd utifrån varje individuellt flygplans egen bana och möjliggör för airberlins flygplansdatorer att ta emot och använda mer exakt information än tidigare. Mer exakt information leder till effektivare genomförda flighter vilket i sin tur kommer att generera bränslebesparingar till flygbolaget. Utöver bränslebesparingar kommer Aventus också att generera andra fördelar för airberlin såsom mer exakta tidsprognoser för när flygplan förväntas landa samt en reducerad arbetsbelastning för airberlins piloter.

Avtalet har ett obetydligt kontraktsvärde då det är ett utvärderingsavtal.

“Airberlin som AVTECH’s första Aventus NowCast Full Flight kund är en viktig milstolpe för bolagets affärsområde Aventus NowCast samt för AVTECH som en helhet. Utöver det betydelsefulla steget att för första gången implementera vår heltäckande Aventus NowCast-lösning för samtliga flygsegment i en kunds flighter, så är vi också mycket glada över att få arbeta tillsammans med ett så ryktbart flygbolag som airberlin, som också är en pionjär inom miljöeffektiv flygning”, säger Ryan Ellison, Senior Vice President Aventus.

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Saric, Affärsområdeschef Aventus NowCast, +46 (0) 8 544 104 80

Ryan Ellison, Senior Vice President Aventus Sales, +46 (0) 8 544 104 80

Om Aventus NowCast

Aventus NowCast™ är ett unikt och patenterat system som möjliggör precis vindinformation och/eller beräkning av optimerade fyrdimensionella banor för flygplan. Systemet använder det bästa inom atmosfärisk modellering kombinerat med i högupplöst väderinformation i realtid (AMDAR och/eller TAMDAR) för att skapa uppdaterade högkvalitativa vindmodeller och vinddatapaket för de olika segmenten i en flight; en s.k. NowCast. Datapaketen länkas upp till flygplan för att flygdatorerna ombord precist ska kunna beräkna flygplanens flygbaneprofiler inklusive de faktiska tidpunkter när en flights olika hållpunkter kommer att nås. Den direkta fördelen med Aventus för flygbolag är bränsle- och CO2-besparingar, d.v.s. systemet är i hög grad miljövänligt. Aventus är också nödvändigt för branschomfattande s.k. Time-based operations, där de övergripande finansiella och miljömässiga fördelarna av Aventus är till och med större.

Betydelsen av Aventus stöds av forskning inom digital flygtrafikledning som enhälligt pekar på att korrekt information om atmosfäriska förhållanden är kritiskt för att flygtransportindustrin ska kunna genomföra Time-based Operations. Time-based Operations är i närtid ett måste för att effektiviteten och punktligheten för individuella flighter samt för det globala flygtransportsystemet som helhet ska kunna förbättras.

Om AVTECH Sweden AB (publ)  

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

Om airberlin (på engelska)

airberlin is one of the leading airlines in Europe and flies to 138 destinations worldwide each year. The second largest airline in Germany carried more than 31.7 million passengers in 2014. airberlin offers a global route network through its strategic partnership with Etihad Airways, which has a 29.21% share in airberlin, and through membership of the oneworld® airline alliance. topbonus, the frequent flyer program of airberlin is one of the leading programs in Europe with more than 3.8 million members. The airline with the award-winning service operates codeshare flights worldwide with 21 airlines. The fleet is among the most modern and eco-efficient in Europe. Together with other airlines, airberlin belongs to Etihad Airways Partners, a new brand with which Etihad has been uniting shared activities since the end of 2014.