AVTECH in Sweden AB (publ) presenterar på Redeye Technology Day, 20 november 2019.

Den 20 november presenterar, Christer Fehrling VD, AVTECH Sweden AB (publ) den senaste utvecklingen i bolaget på roots@Downtown Camber by Scandic, Drottninggatan 28, Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/live/tech-day-2019 där presentationen även i efterhand kommer att finnas tillgänglig, samt på vår bolagssida i Redeye Universe (https://www.redeye.se/universe….)

   
För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling CEO, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november 2019 kl 08.30 CET.

    
Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista.  AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ  First North Growth Market  och har utsett Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90, till bolagets Certified Adviser.