AVTECH ingår samarbete med Norwegian för att reducera miljöutsläpp

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:
AVTECH Sweden AB utökar samarbetet med Norwegian Air Shuttle att omfatta även Aventus SIGMA™

Som tidigare meddelats, har Norwegian Air Shuttle – Nordens största flygbolag, och AVTECH inlett ett samarbete kring att vidareutveckla AVTECH:s väderinformationstjänst Aventus NowCast™.

AVTECH har erbjudit Norwegian att det redan inledda samarbetet även kan omfatta utprovning av AVTECH:s vädertjänst Aventus SIGMA™, som varnar för turbulens och andra väderfenomen som kan påverka en flygning, parallellt med utvärderingen av AVTECH:s övriga Aventus tjänster.
Norwegian har nu accepterat detta erbjudande.
Utprovningen av Aventus SIGMA™ kommer att pågå som kortast under samma tidperiod som Aventus NowCast™.

AVTECH kan, som enda bolag i världen, sända bearbetad väderinformation från världens mest avancerade prognoser direkt till piloter och flygbolag genom sin nyutvecklade tjänst Aventus SIGMA™ vilken baseras på högupplösta meteorologiska modeller från Met Office (UK).

Utvecklingsfasen av Aventus SIGMA är, som tidigare meddelats, avslutad och AVTECH fokuserar nu på att säkerställa distribution och funktion av tjänsten.
Det utökade samarbetet med Norwegian Air Shuttle har som tidigare meddelats marginell påverkan av AVTECH:s finansiella resultat under 2017.

 
För mer information, vänligen kontakta

Sören Skog, Marknadschef, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017 kl. 09.00 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser