AVTECH ingår samarbete med Norwegian för att reducera miljöutsläpp

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:
AVTECH Sweden AB inleder samarbete med Norwegian Air Shuttle i syfte att minska utsläpp och bränsleförbrukning

Norwegian Air Shuttle – Nordens största flygbolag, och AVTECH inleder nu ett samarbete kring att vidareutveckla AVTECHs väderinformationstjänst Aventus NowCast™.
Under ett gemensamt projekt, delfinansierat av den svenska Energimyndigheten, kommer Norwegian under en provperiod att förse sina piloter med vind- och temperaturdata av högsta kvalitet. Syftet med provet är att fastställa möjligheterna att minska bränsleförbrukningen och därmed en minskad miljöpåverkan.

AVTECH har en exklusiv möjlighet att sända bearbetad väderinformation från världens mest avancerade prognos, Met Office (UK) högupplösta meteorologiska modell, direkt till piloter och flygbolag genom sin tjänst Aventus NowCast™.
Tjänsten ger piloter tillgång till väderdata av marknadens högsta kvalitet och när dessa matas in i flygplanets färddator kan pilotens planerade flygbana optimeras så att både bränsleförbrukning och miljöpåverkande utsläpp minskar.

”Vi är glada och stolta att inleda detta samarbete med Norwegian ” säger Sören Skog, AVTECHs marknadschef. ”Genom sitt omfattande nätverk av destinationer, frekventa flygningar och toppmoderna flygplan, får vi en partner där vi tillsammans kan utveckla vår Aventus produktserie.  Genom samarbetet med Norwegian får AVTECH ytterligare en möjlighet utveckla våra tjänster som förbättrar för såväl våra kunder som för miljön”.

”Norwegians flygplansflotta är en av de mest miljövänliga i världen. Vår ambition är att fortsätta minska utsläppen per passagerare och bidra till att möjliggöra koldioxidneutral luftfart år 2050. Vi vill minska miljöpåverkan genom att flyga de mest moderna och bränsleeffektiva flygplanen och hjälpa till att testa och utveckla lösningar för framtiden. Att kombinera AVTECHs kommunikationslösning med tillgång till högkvalitativt väder kan minska vårt miljöpåverkan ännu mer” säger flygchef Tomas Hesthammer i Norwegian.

Då detta projekt har en stor möjlighet att minska utsläpp och miljöpåverkan från trafikflygplan har AVTECH ansökt och fått beviljat delfinansiering hos den svenska Energimyndigheten. Projektet förväntas pågå mellan oktober 2017 och februari 2018 och resultatet av projektet kommer att redovisas till myndigheten i enlighet med de förutsättningar som anges i myndighetens beslut.

Samarbetet förväntas påverka AVTECH’s finansiella resultat marginellt under 2017.

För mer information, vänligen kontakta
Sören Skog, Marknadschef, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 Oktober 2017 kl. 15.00 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser