AVTECH ingår nytt Aventus Full-flight winds serviceavtal värderat till cirka 1 till 2 miljoner SEK

AVTECH Sweden AB har tecknat avtal med TUI Airlines som omfattar tjänsten Aventus NowCast Full-Flight Wind Uplink. Det tvååriga serviceavtalet har ett förväntat värde på mellan 1 och 2 miljoner SEK, beroende på utnyttjandegrad. Tjänsten har redan driftsatts för en testperiod som startade 2019 och tjänstens startdatum är retroaktivt från december 2019.

Enligt avtalet levererar AVTECH mycket exakta och skräddarsydda väderupplänkningar till TUI:s brittiska, belgiska, nederländska och svenska flygbolag, som opererar totalt 120 flygplan på både kort- och långdistansflygningar. Avtalet innehåller också en utvärdering efter 6 månader.

 

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80

David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2020 kl 12:15 CET.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish#content

 

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktorer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se.