Lars Lindberg avgår som styrelseledamot i AVTECH Sweden AB (publ)

Styrelseledamoten Lars Lindberg har på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) till följd av ökad arbetsbelastning i andra uppdrag. Lars Lindberg har haft en roll i bolaget under en lång period och Styrelsen tackar honom för hans gedigna arbetsinsatser. Lars avgår med omedelbar verkan.

”Det har varit ett privilegium att ta del av utvecklingen och genomförandet av digitaliseringen av lufttransportsystemet. AVTECH Sweden är väl positionerat för optimering av flygverksamheter vilket resulterar i minimerad miljöpåverkan när flygtrafiken ökar. Nu ska jag fokusera på hållbarhetsprojekt inom marktransport.", sa Lars Lindberg

Efter att Lars Lindberg avgått består styrelsen av fyra ledamöter. Val av ersättare kommer att äga rum på nästkommande årsstämma.

 

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80

David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2020 kl 08:30 CET.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish#content

 

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se.