AVTECH ingår avsiktsförklaring om test av Aventus NowCast

Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Företaget") gör idag följande tillkännagivande: 

AVTECH Sweden AB tillkännager att en avsiktsförklaring ingåtts med ett medelstort europeiskt flygbolag att implementera Aventus NowCast i flygverksamheten. Tjänsten ger piloterna avancerade väderdata i syfte att minska bränsleförbrukningen.

AVTECH har under en tid fört diskussioner med flera flygbolag i Europa om implementering av bränslebesparingstjänsten Aventus NowCast. Dessa samtal har nu lett fram till en avsiktsförklaring med ett medelstort europeiskt flygbolag om att genomföra en längre betald testperiod.

-Jag är väldigt glad att tillkännage denna avsiktsförklaring. Den ger oss bekräftelse på att fördelarna Aventus gett andra flygbolag fortsätter att väcka intresse inom flygindustrin, säger AVTECH:s marknadschef Sören Skog.

– Våra produkter följer trenden om ett allt större miljöfokus hos flygbolagen, där AVTECH’s tjänster definitivt bidrar till att uppnå dessa ambitioner. I just i detta tillfälle kan vi på kundens begäran inte ge ytterligare detaljer om vem kunden är, då vi är bundna av det avtal om tystnadsplikt (Non-Disclosure agreement) vi ingått, avslutar han.

Testen kommer att pågå under 2019 och ett slutgiltigt kontrakt förväntas under Q1 2020.
 

För mer information kontakta
Sören Skog, Marknadschef 08-544 104 80
Christer Fehrling, VD 08 544 104 80
Bo Redeborn, styrelseordförande, 08 544 104 80
 

Denna information är information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande via Genius av de kontaktpersoner som anges ovan, juli 29, 2019 klockan 08.30CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90, är bolagets Certified Adviser.