AVTECH informerar om att kontraktsprocessen för ett Aventus full-flightserviceavtal, värderat till cirka 1 till 2 miljoner SEK, har pausats

AVTECH Sweden AB informerar om att signaturprocessen för ett Aventus NowCast Full-flight-tjänsteavtal med en europeisk charterbolagsgrupp har pausats tills vidare på grund av rådande COVID-19 situation.

Enligt detta avtal skall AVTECH tillhandahålla mycket exakta och skräddarsydda väderupplänkningar till de brittiska, belgiska, holländska och svenska dotterbolagen med totalt 120 flygplan av både kort- och långdistans. Det tvååriga serviceavtalet kommer att ha ett förväntat värde mellan 1 och 2 MSEK beroende på användning av tjänsten och innehåller även en utvärdering efter 6 månader.

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80
David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2020 kl 8.30 CET.
https://old.avtech.aero/press-release-swedish#content

 

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktorer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se.