AVTECH ger en affärsuppdatering angående COVID-19

AVTECHs ledning vill härmed ge följande lägesuppdatering med anledning av det pågående globala coronavirus (COVID-19) utbrottet.
 
Verksamhetsåret 2020 skulle bli ett positivt år för AVTECH med flera nya kunder samt utökade samarbeten med existerande kunder. Denna bild har nu drastiskt förändrats i och med den globala spridningen av coronaviruset och den sänkta efterfrågan på flygresor som följt.

Vi har idag en portfölj av produkter som är särskilt intressanta för flygbolag i tider av miljö- och kostnads-besparing. Inför detta år har portföljen förstärkts med en nyligen lanserad cruise-optimeringstjänst med 1,5% kostnadsbesparingspotential i cruise samt väderappen proFLIGHT som idag testas av ca 1300 professionella piloter i 150 bolag. Inom kort lanseras proFLIGHT kommersiellt riktat till individuella pilotanvändare.

AVTECH har en balans mellan intäkter och kostnader samt en god kassalikviditet vilket ger oss uthållighet att klara en temporärt svikande marknad. Nuvarande omsättning består till 80% av fastprisavtal och till 20% av rörliga avtal där intäkten är beroende av det antal flygplan som varje månad använder tjänsten. Detta betyder att en stor del av omsättningen inte påverkas på kort sikt.

AVTECH följer kontinuerligt läget och utvärderar möjliga åtgärder för att minimera effekterna av COVID-19 på drift av tjänster och verksamhetens finansiella resultat.

  • I enlighet med rekommendationer från myndighet arbetar samtlig personal hemifrån för att säkerställa vår personals välmående.
  • Våra tjänster drivs med en oförändrad hög tillgänglighetsgrad och pågående utvecklingsarbeten fortsätter.
  • Vi arbetar aktivt med kostnadsläget och ser över möjliga kostnadsreduktioner.
  • Vi förbereder en arbetstidsminskning med stöd från staten för att sänka personalkostnader och kunna behålla samtlig personal till det tillfälle när läget för våra kunder vänder.

Vi förhåller oss fortsatt flexibla inför förändringar i den rådande situationen och förbereder oss inför olika scenarion för att långsiktigt kunna säkerställa personalens välmående och verksamhetens kontinuitet.

För mer information, vänligen kontakta
 
Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80

David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2020 kl 11.00 CET.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish#content

 
Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktorer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se.