Aventus NowCast™ tjänsten driftsätts nu för hela easyJet-flottan

Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande företagsuppdatering:

AVTECH och easyJet, ett av Europas ledande flygbolag, har kommit överens om att driftsätta AVTECHs Aventus NowCast™ Full-flight till hela easyJet-flottan, inkluderande både schweiziska och brittiska flygplan. Beslutet är en följd av det positiva resultatet vid den nyligen genomförda produktutvärderingen.

Aventus NowCast™ har utvärderats inom easyJets schweiziska flotta sedan 2016 och efter att ha uppnått de kontrakterade bränslebesparingsmålen driftsätts nu lösningen till hela easyJets flotta.

"Vi är glada och stolta att ha easyJet som AVTECH-kund och ser fram emot vårt kommande samarbete", säger Sören Skog, marknadschef på AVTECH. "Den första fasen har tagit lite längre tid än väntat att slutföra, men både easyJet och AVTECH har gjort stora ansträngningar för att nå ett framgångsrikt avslut".

"Vi välkomnar easyJets beslut att driftsätta Aventus NowCast™. Det här är ytterligare en bekräftelse på att vår Aventus-produkt hjälper våra kunder att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp", säger AVTECHs VD Christer Fehrling. "Vi är säkra på att Aventus kommer att bidra till att göra easyJets verksamhet ännu effektivare".

"Efter en noggrann urvalsprocess är vi väldigt glada över att driftsätta Aventus-tjänsten i hela vår flotta", säger Brian Tyrrell, flygchef på easyJet. "AVTECH har visat sig vara en pålitlig leverantör till easyJet, och med dagens beslut visar vi att vi är övertygade om att Aventus NowCast™ ger påtagliga fördelar i vår verksamhet".

Beslutet att driftsätta Aventus NowCast™ i hela easyJets flotta sker i enlighet med befintligt avtal undertecknat 2016. Genomförandet beräknas ta ett antal månader.

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, Chairman of the Board, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Managing Director, +46 (0) 8 544 104 80
Sören Skog, Marketing Director, +46 (0) 8 544 104 80
David Rytter, Chief Technical Officer, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017 kl 08.30 CET.

Om Aventus NowCast™
Aventus NowCast™ är ett unikt och patenterat system som möjliggör leverans av precis vindinformation och/eller beräkning av optimerade fyrdimensionella banor till kommersiella flygplan. Systemet använder det bästa inom atmosfärisk modellering kombinerat med högupplöst väderinformation för att i realtid, allteftersom flygningar fortgår, skapa uppdaterade högkvalitativa vindmodeller och vinddatapaket för samtliga segment av en flight; en s.k. NowCast. Vinddatapaketen länkas upp till flygplan för att flygdatorerna ombord precist ska kunna beräkna flygplanens flygbaneprofiler inklusive de sekundprecisa faktiska tidpunkter när en flights olika hållpunkter kommer att nås. Den direkta fördelen för flygbolag med Aventus är bränsle- och CO2-besparingar, vilket gör systemet i hög grad miljövänligt. Aventus är också nödvändigt för branschomfattande s.k. Time-based operations (”TBO”), där de övergripande finansiella och miljömässiga fördelarna av Aventus är till och med större än ”enbart” ur ett bränslebesparingsperspektiv eftersom TBO förbättrar effektiviteten i hela logistikkedjan, från gate till gate.

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                           
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.