Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH” eller “Bolaget”) kommunicerar idag följande affärsuppdatering:

AVTECH Sweden AB påbörjar leverans av SIGMA information till BRA – Braathens Regional Airlines
 
BRA – Braathens Regional Airlines, Sveriges största operatör inom regionalflyg segmentet, har, som meddelats tidigare, valt AVTECH som samarbetspartner i sin utvärdering av system som förbättrar piloternas förvarning om turbulens och andra väderfenomen som kan påverka en flygning.

AVTECH kan, som enda bolag i världen, sända bearbetad väderinformation från världens mest avancerade prognoser direkt till piloter och flygbolag genom sin nyutvecklade tjänst Aventus SIGMA vilken baseras på högupplösta meteorologiska modeller från Met Office (UK).
Efter en period av intensivt och bitvis komplext utvecklingsarbete tillsammans med BRA- Braathens Regional Airlines, börjar tjänsten nu levereras till BRA’s piloter.

”Utvecklingen av SIGMA har varit stabil, även om vissa delar av systemet tagit längre tid att utveckla än vad som förutsågs ” säger Sören Skog, AVTECH’s marknadschef. ”Nu är den första fasen av utveckling avslutad och vi övergår till att ge piloterna löpande tillgång till SIGMAs detaljerade prognoser. BRA-Braathens Regional Airlines blir därmed först i världen att driftsätta SIGMA och vi ser fram emot att fortsätta det värdefulla utvecklingsarbetet som kommer att förbättra SIGMA ytterligare.” avslutar han.

Samarbetet med BRA-Braathens Regional Airlines, har som tidigare meddelats marginell påverkan av AVTECH’s finansiella resultat under 2017. 

   
För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Chairman of the Board, +46 (0) 8 544 104 80
Sören Skog, Marknadschef, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl. 16.00 CET.

   
Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                           
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.