Ny Verkställande Direktör i AVTECH

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Styrelsen efter diskussioner initierade av och i fullt samförstånd med Bolagets Verkställande Direktör Christer Staaf har beslutat att från och med den 1 mars 2016 genomföra ett byte av Bolagets VD. Christer Fehrling, sedan 2007 styrelsemedlem och en av de större ägarna, tillträder från den 1 mars 2016 som Bolagets Verkställande Direktör samtidigt som Christer Staaf går in i en rådgivande roll. Christer Fehrling kommer att vara aktiv VD under den tid en långsiktig Verkställande Direktör rekryteras.

"Vi tackar Christer Staaf för hans utmärkta arbete under de två och ett halvt år han med framgång varit VD för AVTECH. Under Christer Staafs tid som VD för AVTECH Sweden AB har systemet för att etablera den fyrdimensionella framtida flygfärdvägen (4DT- longitud, latitud, höjd och tid) som är basen i AVTECH system utvecklats och driftsatts genom applikationen Aventus. 4DT är även grunden för Europas framtida flygtrafikledningssystem såväl som i FN organet ICAOs globala plan. Aventus skapar förutsättningar för att optimera flygbanan för användarna.

För över 1.5 millioner Southwest Airlines flygningar har AVTECH etablerat 4DT och optimerat inflygningsvindar som sänts direkt till flygplanens navigations-datorer så att flygningarna optimeras” säger Bo Redeborn, AVTECH's styrelseordförande.

AVTECH tillträdande VD Christer Fehrling säger ” Målet är att öka takten i implementering av nya kunder samt att driftsätta nya applikationer som är baserade på 4DT grundsystemet. Aventus systemet är mycket stabilt och med över 99,9% tillgänglighet. 4DT data som etablerats har även ytterligare användningsområden för att göra flygtrafiken mer förutsägbar, effektiv och säker”, avslutar Christer Fehrling.

För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.