GCAS och AVTECH ME sluter partneravtal och erbjuder unika utbildningar i Mellanöstern.

The Gulf Centre for Aviation Studies (GCAS), en del av ADAC, och AVTECH Middle East har skrivit under ett partneravtal i syftet att erbjuda utbildningar och kurser med fokus på områden som Performance Based Operations (PBO), Collaborative Decision Making (CDM), Airborne CNS/ATM samt även Quality Management, Auditing och Human Factors.

Utbildningen kännetecknas av att den kan kopplas till verklighetsnära operationella krav och god praxis samt att den hålls av mycket erfarna experter på området. I och med en mycket snabbt expanderande flygsektor i Mellanöstern blir en avgörande framgångsfaktor att man parallellt även satsar på att understödja de senaste teknologiska framstegen med adekvat utbildning till berörda parter.

Kurserna genomförs i GCAS lokaler i Abu Dhabi, Mellanöstern, med avsikten att göra dem mer lättillängliga för branschfolk i regionen.

Dr. Othman Al Khoori, General Manager, GCAS och Vice President, HR & Administration, ADAC betonar att GCAS främsta fokus är att kunna erbjuda den allra bästa utbildningen inom flygbranschen, lokalt i Mellanöstern. Detta åstadkoms genom etablerandet av ett strategiskt samarbete med olika partners, däribland AVTECH.

ADAC bildades 2006 i syftet att bistå med utvecklingen av infrastrukturen inom flyget i Abu Dhabi regionen och är även det största bolaget inom flygplatsdrift i Förenade Arabemiraten. Under 2009 startade ADAC även ”The Gulf Centre for Aviation Studies” (GCAS) med föresatsen att tillhandahålla utbildning i hur man bäst tacklar de förändringar flygbranschen står inför samt erbjuda detta till ett rimligt pris.

Lars Lindberg, VD för AVTECH Middle East, understryker att AVTECHs målsättning är att erbjuda hållbara lösningar inom Performance Based Operations (PBO). Det är bolagets fasta övertygelse att utbildningen kommer att kunna bidra till ökad kunskap och medvetenhet om detta koncept i regionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte
Johnston Lönnberg
Direkt: +46 (0) 8 544 104 82
E-mail: charlotte.johnston@avtech.aero


OM AVTECH Sweden AB (publ) och AVTECH ME LLC
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrin, olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH ME LLC är ett marknads- och försäljningsbolag inom AVTECH-gruppen. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.