AVTECHs tjänst ClearPath uppmärksammas i media

AVTECH uppmärksammades nyligen både i svensk och utländsk media i samband med ”Met Office Industry Week” tillsammans med projektpartners Met Office och Norwegian Airlines. Med fokus på användning av högupplösta väderprognoser presenterades AVTECHs senaste produkt ClearPath och hur den redan idag hjälper flygbolag att flyga mer effektivt med en direkt minskad miljöpåverkan.

Med Norwegian som första kund visades hur ClearPath idag drar maximal nytta av nya högupplösta väderprognoser från Met Office och hur ClearPath möjliggör en bränslebesparing om 1,6% på marschhöjd. Det livesända webinaret var välbesökt med åhörare från flygbolag, flygtrafikledning, journalister och andra intressenter inom flygindustrin. Glädjande var även det stora engagemanget från åhörarna under den efterföljande paneldebatten.

Länk till Met Office video: https://www.youtube.com/watch?v=G0pJo0HuSGw  

Länk till SVT aritkel: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-kan-flygplan-anvanda-vadret-for-att-minimera-utslapp  

Länk till Sky News inslag: https://lnkd.in/eccr2UF

”Vi ser återigen bevis på ett ökande intresset kring tjänster som bidrar till en mer hållbar återstart av flygindustrin och där AVTECHs tjänster ligger helt i linje med denna utveckling. Den produktportfölj som AVTECH utvecklat under senaste åren bygger uteslutande på redan befintlig utrustning i flygplanen vilket innebär att alla våra tjänster är enkla att driftsätta för flygbolagen och snabbt ger resultat i form av minskad bränsleförbrukning och minskad miljöpåverkan vid varje enskild flygning.”, säger Niklaes Persson, Marknadschef på AVTECH.

AVTECH fortsätter nu att driftsätta tjänsten för fler flygbolag som har ställt sig i kö för att testa ClearPath i sin operation.

 

För mer information, vänligen kontakta
Niklaes Persson, Marknadschef, +46 (0) 8 544 104 80
David Rytter, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 8 juni 2021 kl 11:00 CET.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish
 

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@redeye.se och telefon: 08-121 576 90.