AVTECH’s företagsrekonstruktion är framgångsrikt avslutad

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att man av Attunda tingsrätt idag har beviljats ett förtida avslut av Bolagets företagsrekonstruktion, vilket betyder att AVTECH’s företagsrekonstruktion fr.o.m. idag den 24 oktober 2013 är framgångsrikt avslutat. Bolaget meddelar också att man i närtid kommer att fullt ut betala samtliga borgenärer i Bolagets rekonstruktionsmoratorium.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Jonas Saric, Financhef, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.