AVTECH tillkännager Aventus NowCast Descent Winds serviceförlängning för Southwest Airlines

AVTECH Sweden AB (publ) tillkännager en ettårig kontraktsförlängning med Southwest Airlines för tjänsten Aventus NowCast Descent Winds. Serviceavtalet förlängs till slutet av juni 2022 med ett förväntat kontraktsvärde på mellan 5 och 10 MSEK, beroende på antal flygningar och USD-valutakurs.

Vindupplänkningstjänsten Aventus NowCast Descent levererar idag mycket exakt och skräddarsydd vind- och temperaturinformation i realtid till alla Southwest Airlines flygplan och rutter. Detta leder till förbättrad flygplansautomation samtidigt som CO2-avtrycket och besättningens arbetsbelastning minskar för nedstigningsfasen av varje flygning. Användningen av optimala Aventus vinddata positionerar även Southwest väl inför fortsatta NextGen-initiativ.

Genom optimering av flygprofilen beräknas tjänsten spara upp till 84 000 ton CO2 årligen i Southwests verksamhet. Detta är en viktig del av flygbolagens initiativ för att minska dess miljöpåverkan.

"Vi är glada att få Southwests fortsatta förtroende som leverantör av exakta data till stöd för effektivare flygningar. Vi ser också fram emot möjligheten att utöka samarbetet och visa det fulla värdet av AVTECHs full-flight-erbjudande", säger David Rytter, VD för AVTECH.
 

Om Aventus NowCast

Tjänsten Aventus NowCast Descent är en integrerad del av Aventus NowCasts full-flight-erbjudande, som även inkluderar climb- och enroute-tjänstkomponenter. Aventus NowCast är ett unikt och patenterat system som möjliggör korrekt vindinformation och 4D-flygbanor för flygningar, genom att använda av den bästa atmosfäriska modelleringen för att skapa vinddatapaket för de olika delarna av en flygning. Datapaketen länkas upp i realtid till flygplanet för att göra det möjligt för den inbyggda flygdatorn (FMC) att exakt beräkna en flygprofil och ankomsttider till varje enskild ruttpunkt. Aventus NowCast-lösningen är miljövänlig eftersom den gör det möjligt för flygplan att flyga effektivare RNP-inflygningar och resulterar i omedelbara besparingar av flygbränsle och CO2. Tjänsten är också absolut nödvändig för framtida tidsstyrda flygoperationer, ett område där Aventus ger ännu större övergripande miljö- och driftsfördelar. Tidsstyrning kommer att öka effektiviteten och punktligheten för enskilda flygningar och för lufttransportsystemet.
 

För mer information, vänligen kontakta

David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80

Niklaes Persson, Sälj- och Marknadschef, +46 (0) 8 544 104 80
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2021 kl 17:40 CET.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish
 

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se.
 

Om Southwest Airlines

Under sitt 50:e år fortsätter Dallas-baserade Southwest Airlines Co. att skilja sig från andra flygbolag med exemplarisk kundservice levererad av mer än 56 000 anställda till en kundbas som toppade 130 miljoner passagerare under 2019. Southwest har ett robust nätverk av punkt-till-punkt-service med en stark närvaro på de bästa fritids- och affärsmarknaderna. Under högsäsong 2019 trafikerade Southwest mer än 4 000 vardagsavgångar bland ett nätverk av 101 destinationer i USA och ytterligare 10 länder.

Southwest är ett av de mest ärade flygbolagen i världen, känt för en trippel bottom-line-strategi som bidrar till flygbolagets prestanda och produktivitet, samt vikten av dess folk och de samhällen de tjänar och ett övergripande engagemang för effektivitet och planeten. Läs mer om hur bolaget ger tillbaka till samhällen över hela världen genom att besöka Southwest.com/citizenship.

Southwest har åtagit sig att uppnå koldioxidneutrala utsläpp senast 2050. Insatser för att minska miljöpåverkan finns inom områden som plast ombord, bränslebesparing, byggnadseffektivitet, återvinning, klimatkompensation och hållbara flygbränslen (SAF). Vi strävar efter att ta hand om vår planet genom att respektera, återvinna och återanvända våra resurser för att skydda framtida generationer