AVTECH Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké Januari – December 2021

NYCKELTAL OCH HÄNDELSER

  2021 2021 2020
MSEK Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 4
Omsättning (från försäljning) 3.6 3.4 2.1
Rörelseresultat före avskrivningar +0.9 +1.0 -1.1
Nettoresultat +0.1 +0.2 -1.6
Nettoresultat per aktie, SEK +0.001 +0.004 -0.029
Kassaflöde +0.4 +0.7 +2.0
Koncernens Likvida medel 10.2 9.8 12.1
Eget kapital 25.1 25.0 26.5
Eget kapital per aktie, SEK 0.44 0.44 0.47
Koncernens Soliditet, % 89.8% 90.1% 86.7%
  • Omsättningen har under det fjärde kvartalet ökat trots spridningen av Omicron och reducerad flygtrafik.
  • Positivt nettoresultat och kassaflöde för kvartalet.
  • Efter en serie lyckade tester driftsattes Aventus Enroute tjänsten den första oktober för Southwests hela flotta av ca 740 flygplan. Med detta startade den avtalade testperioden, enligt kommunicerat testavtal den 16 juli 2021. Avtalet omfattade även en option om att övergå till ett 17-månaders kommersiellt serviceavtal med start under första kvartalet 2022.
  • Det europeiska flygbolaget Volotea har under perioden genomfört och slutfört tester av flygoptimeringstjänsten ClearPath. Volotea startades 2011 och är ett av de snabbast växande oberoende flygbolagen i Europa. Med sin Airbus 319/320-flotta är de i dag baserade i 18 europeiska huvudstäder och flyger till mer än 100 städer över hela Europa.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Efter en lyckad försöks- och utvärderingsperiod beslutade Dallas-baserade Southwest Airlines den 17 januari för en fortsättning av Aventus Enroute Winds-tjänsten. Southwest har formellt accepterat den option, om övergång till ett 17-månaders kommersiellt serviceavtal, som ingår i det tidigare kommunicerade utvärderingsperiodsavtalet. Avtalet har ett startdatum den 1 februari 2022 och ett förväntat värde i intervallet 16 till 21 MSEK, beroende på USD valutakurs. Detta inkluderar både Aventus Descent och Aventus Enroute Winds-tjänsterna, och ersätter därmed den enskilda befintliga Aventus Descent-prissättningen. Tjänsten är redan driftsatt och i användning av alla Southwests flygplan. Aventus Enroute Winds-tjänsten ger, som ett tillägg till Aventus Descent Winds-tjänsten som redan används, mycket exakt och skräddarsydd vindinformation i realtid till alla Southwest Airlines flygplan och rutter. Detta leder till förbättrat flygutförande, ökad situationsmedvetenhet och minskad arbetsbörda för piloterna. Användningen av optimala Aventus vinddata positionerar även Southwest väl inför fortsatta NextGen-initiativ.
  • AVTECH och Volotea Airlines ingick den 25e januari ett 3-årigt avtal för AVTECHs ClearPath-tjänst, med startdatum den 1 januari 2022 och ett förväntat totalt värde i intervallet 2,2 till 3,2 MSEK beroende på flottans storlek och EUR växelkurs. Flygoptimeringstjänsten ClearPath, som baseras på toppmoderna högupplösta flygväderprognoser från Met Office, levererar exakt och skräddarsytt taktiskt beslutsstöd för Voloteas-piloter för att förbättra effektiviteten för varje enskild flygning. Genom att ge sina flygbesättningar aktuell vägledning om de mest effektiva flyghöjderna kan Volotea avsevärt minska sina totala koldioxidutsläpp.

”Med ett positivt resultat och kassaflöde för årets sista kvartal samt tillkommande intäkter från nya kontrakt är utgångsläget positivt inför 2022. Med existerande orderportfölj bör Q1-22 bli lönsam och Q2-22 ännu bättre. Vi ser nu fram emot en fortsatt stadig tillväxt för oss och våra kunder.” , VD David Rytter

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report.