AVTECH offentliggör förslag till ny styrelseordförande

Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”, ”Bolaget”) offentliggör idag i kallelse till bolagsstämma den 8 juni 2015 att ägare representerande mer än 50% av röstetalet i Bolaget har föreslagit Bo Redeborn som ny styrelseordförande. Frånträdande styrelseordförande, tillika huvudägare i Bolaget, Lars GV Lindberg, kommer att kvarstå som styrelsemedlem.

Bo Redeborn är f.d. Principle Director Air Traffic Management vid Eurocontrol och han har över lång tid innehaft ett flertal seniora positioner inom europeisk Air Traffic Management, med fokus på policys, strategier, forskning och utveckling samt internationella relationer.

Avgående styrelseordförande Lars GV Lindberg säger: ”Det är med största förtroende som jag i samband med nästa bolagsstämma, som grundare av AVTECH och med mer än 28 års engagemang inom bolaget, kommer att lämna över styrelseordförandeposten till Bo Redeborn – förutsatt såklart att bolagsstämman väljer att bifalla styrelsens förslag. Bo Redeborn är en person som inte enbart har en mycket god renommé inom de allra högsta nivåerna av internationell luftfart, utan han kommer också att bidra med ovärderlig erfarenhet och kunskap bl.a. vad gäller styrning av en växande högteknologisk verksamhet. Jag ser i och med Bos tillträde för egen del fram emot att kunna fokusera mitt engagemang till utvecklingsområden av stor potentiell betydelse för AVTECH, initialt främst vad gäller lösningar relaterade till s.k. Time-based operations samt Wake Vortex. Framtiden för AVTECH ser mycket spännande ut och jag kommer även framöver att vara högst delaktig i bolagets utveckling”, avslutar Lars GV Lindberg.

”Som tillträdande styrelseordförande vill jag inleda med att tacka Lars GV Lindberg för det monumentala och visionära arbete som han har lagt ner under årens lopp för att ta AVTECH till den punkt där bolaget är idag. Jag är både smickrad och ödmjuk av förtroendet och ser fram emot att få tillträda som styrelseordförande, och inte minst emot att fortsatt få vara delaktig i utvecklingen i detta mycket spännande bolag”, avslutar Bo Redeborn.

För mer information, vänligen kontakta

Lars GV Lindberg, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Bo Redeborn, Styrelsemedlem, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.