AVTECH meddelar att utvärderingsprojektet delfinansierat av Svenska Energimyndigheten är genomfört

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:
AVTECH meddelar att utvärderingsprojektet delfinansierat av Svenska Energimyndigheten är genomfört
  

Projektet har haft till syfte att visa på minskade utsläpp och miljöpåverkan från trafikflygplan och AVTECH beviljades delfinansiering hos den svenska Energimyndigheten 2016 och projektet har pågått mellan september 2017 och april 2018.
Norwegian har getts tillgång till all analysdata och kommer nu göra en egen utvärdering av förutsättningarna för ett kommersiellt samarbete.
  

För mer information, vänligen kontakta
Sören Skog, Marknadschef, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 08.30 CET.
  

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser