AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:

Ytterligare förseningar i easyJet-projektet
Efterföljande den tidigare kommunicerade datainsamlingsfasen avseende AVTECH’s kommersiella Aventus NowCast-kontrakt med easyJet, så har easyJet-processen under november och december drabbats av ytterligare förseningar relaterat till tredjepartsproduktionen av ett läsbart data-set. Ett komplett och läsbart data-set för samtliga flygningar är en förutsättning för den bränsleanalys som ska utföras av AVTECH.

Kvalitetsproblemen i den mottagna informationen är inte på något sätt relaterade till AVTECH’s framgångsrika leverans av Aventus NowCast till easyJet. AVTECH inväntar nu en ny uppsättning data och kommer att ge ytterligare information till marknaden när så har skett.

Lufthansa Cargo är implementerad
Under den senare delen av november så implementerade AVTECH framgångsrikt Aventus NowCast Full-flight för Lufthansa Cargo. Detta innebär att Lufthansa Cargo för närvarande använder Aventus NowCast dygnet runt i sin verksamhet.

En fortsatt säljsatsning avseende Aventus NowCast och ledningsförändringar
AVTECH kommer att fortsätta sin säljsatsning på Aventus NowCast genom utnämnandet av Sören Skog som Bolagets nye Marknadschef. Syftet är att driva existerande och nya säljinsatser av Aventus och den nya Aventus Sigma-lösningen relaterat till turbulent väder. 

Försenad lönsamhet
Ytterligare förseningar av några kritiska säljprocesser, varav easyJet är den med störst påverkan, har fått AVTECH’s styrelse att revidera sin syn på Bolagets lönsamhet under 2016. Intäkter från easyJet-kontraktet förväntas nu tidigast under det andra kvartalet 2017. Beaktat den fortsatta säljsatsningen så är det styrelsens balanserade syn att lönsamhet på månadsbasis inte kan förväntas under 2016 eller början av 2017. Tidpunkten för uppnådd lönsamhet kommer att bero på den fortsatta processen med easyJet och några andra viktiga försäljningsprocesser.

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, styrelsens ordförande, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2016 kl 08.30 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                             
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.