AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:

AVTECH Sweden AB inleder samarbete med BRA – Braathens Regional Airlines

BRA – Braathens Regional Airlines, Sveriges största operatör inom regionalflyg segmentet, har valt AVTECH som samarbetspartner i sin utvärdering av system som förbättrar piloternas förvarning om turbulens och andra väderfenomen som kan påverka en flygning.

AVTECH kan, som enda bolag i världen, sända bearbetad väderinformation från världens mest avancerade prognoser direkt till piloter och flygbolag genom sin nyutvecklade tjänst Aventus SIGMA vilken baseras på högupplösta meteorologiska modeller från Met Office (UK).
Tjänsten, som i detalj visar piloter var områden med turbulens, isbildning, vulkanisk aska, etc. befinner sig, är utformad att vara en väsentlig del i pilotens beslutsunderlag för att undvika områden som kan påverka flygsäkerheten.

”Vi är glada och stolta att inleda ett samarbete med BRA – Braathens Regional Airlines” säger Sören Skog, AVTECH’s marknadschef. ”Genom sina frekventa flygningar från Bromma till 13 olika destinationer i Sverige, kan vi tillsammans utvärdera effekten av vår väderinformation under verkliga förhållanden. Turbulens är något som flygindustrin har i fokus och genom vårt samarbete får BRA tillgång till de bästa prognoser som finns tillgängliga, samtidigt som AVTECH kan slutföra sitt utvecklingsarbete genom att piloter i Sveriges största regionalflygbolag ges tillgång till Aventus SIGMA ” avslutar han.

Samarbetet förväntas ha en marginell påverkan av AVTECH’s finansiella resultat under 2017.

  
För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Chairman of the Board, +46 (0) 8 544 104 80
Sören Skog, Marknadschef, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 Maj 2017 kl. 08.30 CET.

  
Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.