AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering

Styrelsemedlemmar i Avtech förvärvar onoterade A-aktier av annan styrelsemedlem

Lars Lindberg, styrelseledamot i Avtech Sweden AB (publ) säljer sammanlagt 512000 onoterade A-aktier till styrelseledamöterna Johnny Olsson, Christer Fehrling och Bo Redeborn.
 

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, styrelseordförande + 46 (0) 544 104 80
Christer Fehrling CEO +46 (0) 8 544 104 80

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl 15.10 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.