AVTECH informerar om en justering av 2019 års resultat

Som ett resultat av revisonen av 2019 års bokslut, behöver tidigare publicerat resultat justeras nedåt med 394 356 SEK. Detta är orsakat av minskade fordringar inom ett utvecklingsprojekt för climb-optimering. I enlighet med en rekommendation från våra revisorer avskrivs fordringarna nu i sin helhet i 2019 års bokslut.

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, Styrelseordförande +46 (0) 8 544 104 80
David Rytter, VD +46 (0) 8 544 104 80
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2020 kl 13.00 CET.

https://old.avtech.aero/press-release-swedish#content
 

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktorer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se.