AVTECH implementerar en ny Aventus NowCast™ generation och offentliggör nya kontrakt inom affärsområdet Professionella ATM-tjänster

AVTECH offentliggör idag att man fortsätter expansionen och kommersialiseringen av sin “gröna flyg”-produktportfölj genom implementationen av en ny generation mjukvara.

Aventus NowCast-systemet genererar betydande bränslebesparingar och är av avgörande betydelse för att flygplan ska kunna möta sina s.k. Required Time of Arrivals (RTA´s). Detta uppnås genom att systemet länkar upp skräddarsydd och optimerad vindinformation till flygplan, baserat på flygplanens beräknade banor. Den skräddarsydda och optimerade vindinformationen säkerställer effektivare sjunkfaser, vilket resulterar i bränsle- och tidsbesparingar såväl som i en reducerad miljömässig påverkan i termer av ljud och CO2-utsläpp.

Wolfgang Sagmeister, Affärsområdeschef Produkter och Marknad fortsätter:

“Den nya Aventus-releasen utökar kraftigt det antal flygplan som kan använda vår optimerade vindvalslösning genom att flygplan vars kommunikationsförmåga är begränsad nu kan använda AVTECH’s s.k. “Trajectory Engine”. AVTECH har under de senaste veckorna implementerat den nya releasen och den är i skrivande stund i aktivt bruk gentemot flygplan.”

”I tillägg offentliggör AVTECH att man igår erhöll sitt andra kontrakt på två månader inom affärsområdet Professionella ATM-tjänster från en ledande aktör på den internationella Air Traffic Management-marknaden. Kontraktet avser assistans med förbättring av effektiviteten på en viktig flygplats i Asia Pacific och har ett kontraktsvärde om ca 0,4 MSEK. Det föregående kontraktet som ej tidigare har offentliggjorts p.g.a. konfidentitetskrav från slutkund hade också ett kontraktsvärde om ca 0,4 MSEK och avsåg assistans med validering av nya procedurer på en stor nybyggd flygplats i Mellanöstern. 

Lars Lindberg, grundare av AVTECH och styrelseordförande, säger:

”Detta markerar potentiellt början på ett antal konsultkontrakt som vi tillsammans med den ledande aktören har diskuterat och planerat under ett flertal månader. Utifrån de existerande projekt som den ledande aktören redan har på plats, så finns det en god möjlighet att antalet kontrakt kan komma att öka betydligt i både antal och ordervärde under en period av åtminstone 3-5 år.”

För mer information, vänligen kontakta:
David Alvord, CEO
Tel: +46 (0) 8 544 104 80
E-mail: david.alvord@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.