AVTECH går till börsen med digitala verktyg för framtidens flyg

Svenskt företag mitt i omdaningen av flygtransportsektorn 

Den kommersiella flygindustrin står inför stora utmaningar. Kapaciteten och lönsamhet måste öka, samtidigt som energiförbrukning, utsläpp och bullernivåer måste minska. Stockholmsföretaget AVTECH har kunskapen och produkterna som möjliggör denna svåra ekvation. Företaget börsnoteras inom kort på Nasdaq OMX First North.

Den kommersiella flygindustrin står inför stora utmaningar. Kapaciteten och lönsamhet måste öka, samtidigt som energiförbrukning, utsläpp och bullernivåer måste minska. Stockholmsföretaget AVTECH har kunskapen och produkterna som möjliggör denna svåra ekvation. Företaget börsnoteras inom kort på Nasdaq OMX First North.

Flygbranschen har i grunden använt sig av analoga teknologier i femtio år för att styra och hantera trafikflödena, men nu måste dessa bytas ut mot sina digitala motsvarigheter. Inom 10 år ska den europeiska flygtrafiken ha övergått till vad man på branschspråk kallar för Digital Air Traffic Management (Digital ATM). Svenska stockholmsbaserade AVTECH har produkterna och verktygen som krävs för att en hel industri ska kunna genomföra detta teknikskifte.

Digital ATM gör det möjligt att hantera mer trafik, mer exakt, med större säkerhet och till en lägre kostnad. Den nya digitala tekniken ger stora besparingar för flygbolagen och kraftigt minskad miljöpåverkan. Med AVTECHs patenterade produkt Aventus NowCast, skickas exakt vindinformation digitalt till flygplanets dator inför landning, vilket bl.a. möjliggör s.k. "Gröna inflygningar" – planet glidflyger ned med motorerna på tomgång. AVTECH har i tester visat att sådana landningar sparar upp till 600 liter bränsle per inflygning.

– Vind är den faktor som har störst tidsinverkan på varje flygning, säger VD för AVTECH, David Alvord.

– Vårt patenterade vindinformationssystem Aventus NowCast gör att piloten kan flyga enligt en optimerad bana där vindarna bevakas i realtid. Landningen kommuniceras mellan piloten och den markbaserade flygledaren hela 45 minuter före landning, förklarar han.

Med Digital ATM kan varje flygning styras ner till en tidtabell mätt i sekunder, vilket också får positiva effekter för resenärer och kedjan av händelser före och efter själva flygningen. Enbart kostnaden för försenade flyg i Europa med dagens system uppskattas till mellan 1.3 och 1.9 miljarder Euro per år.

Lars GV Lindberg, pilot och grundare av AVTECH tar resonemanget vidare:

– För första gången i flyghistorien kan vi nu kontrollera tiden med hjälp av Digital ATM. Lägre bränsleförbrukning, kortare flygtider, bättre förutsägbarhet, mindre utsläpp och i slutänden lägre biljettpriser. AVTECHs produkt Aventus NowCast™ är en nyckel för att få detta att hända, säger Lars GV Lindberg.

AVTECHs har ett partner- och licensavtal med SITA, världens ledande leverantör av IT- och kommunkationslösningar till flygindustrin. Distributionskanalen delägs av fler än 550 flyg-, flygplats- och speditionsbolag och har fler än 3200 kunder på världsmarknaden och en marknadsandel på närmare 70%. I nuläget använder och utvärderar ett europeiskt flygbolag AVTECHs teknik i daglig verksamhet.

AVTECH är sedan många år en aktiv partner inom forskningsinitiativen SESAR (Single European Sky ATM Research) och Clean Sky. Bolaget har flera kontrakt inom SESAR där man tillsammans med Boeing blivit utvalda som Airbus Associated Partner. Inom Clean Sky är AVTECH aktivt inom Systems for Green Operations där bolaget undersöker framtidens flygsituation och hur systemen för flight management kan utvecklas på effektivast och mest miljövänliga sätt.

Stockholm – November 2011

För information, vänligen kontakta:
Wolfgang Sagmeister
AVTECH Sweden AB
Direct: +46 (0) 8-544 104 81
Vxl: +46 (0) 8-544 104 80
E-mail: wolfgang.sagmeister@avtech.aero

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
AVTECH Pressrelease 2011-11-07.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=7187
AVTECH Bilaga.pdf – http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=7188

Om AVTECH
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet.
Web: www.avtech.se